Delijordet i Vestby kommune. Her vil IKEA bygge et nytt varehus.

Delijordet i Vestby er at av de beste kornarealene i landet.  Her har IKEA fått myndighetenes tillatelse til å bygge et nytt varehus. Likevel har selskapet satt som forutsetning at tapet av matproduksjon blir kompensert andre steder.  Bioforsk mener å ha funnet en god metode for å flytte jorda. Dette går ut på å fjerne jorda lag for lag, mellomlagre den, for så å legge den lagvis på et nytt sted.

  • LES: Rapporten fra Bioforsk her

- Dette må fortsatt betraktes som en skrivebordsøvelse med høy risiko. Dersom IKEA nå bestemmer seg for å flytte denne jorda, kan det være starten på en farlig trend. Det er fortsatt stor faglig uenighet om dette er forsvarlig eller ikke. Et slikt eksperiment kan bli brukt av andre utbyggere som et påskudd for å ta enda mer matjord, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud

Rådyr skrivebordsøvelse

Hvert år bygges det ned 10.000 dekar matjord i Norge. Boliger, næringsliv og transport legger beslag på 2/3 av denne jorda. I går fikk regjeringen overlevert en fagrapport som vurderer ulike tiltak for vern av matjord. Konsulentselskapet Asplan Viak, som står bak rapporten, fraråder å bruke jordflytting for å legitimere private utbygginger.

Bioforsk har ikke vurdert de økonomiske kostnadene ved å flytte jorda fra Delijordet, men Asplan Viak anslår prisen for å flytte matjord til 500 kroner pr. kubikkmeter.

- At IKEA heller vil bruke 35 millioner kroner på å flytte 70 dekar jord, enn å bygge varehuset på et areal hvor det ikke produseres mat er vanskelig å forstå. Vi har tatt mål av oss å produsere mer mat i dette landet. Bare tre prosent av landarealet egner seg til å produsere mat, og da kan vi ikke eksperimentere med den beste matjorda på denne måten, sier Skallerud.

Fra korn til gressareal

Det nydyrkede arealet i Vestby anbefales lagt på fjellgrunn og skal være dobbelt så stort som det arealet som blir fjernet.

- Dette gjør man jo fordi man innser at produktiviteten til jorda blir svekket når den flyttes. Avlingene skal ikke reduseres mye før det blir ulønnsomt for bonden å produsere korn, og at det må produseres gress i stedet.  En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med å øke norsk matproduksjon er at vi klarer å produsere mer korn. Dette blir da ei dårlig løsning, avslutter Brita Skallerud