Modellbonde Lyod Moto dyrker bananer. Her sammen med Inge Martin Karlsvik, Jan Gunnar Eilertsen og Svein Skar fra Norges Bondelag.

I to år har Norges Bondelag bidratt til utviklingsprosjektet Bønder støtter bønder i Malawi. En delegasjon fra Norge dro nylig til det afrikanske landet for å se hvordan pengene blir brukt.

Malawi er et av verdens 20 minst utvikla land. Innlandsstaten ligger sørøst i Afrika, omkransa av den store Malawi-sjøen.

Klimaendringene i Malawi er svært tydelige, gjennom at regntiden kommer seinere og tørken varer lengre. Når regnet først kommer, fører det kraftige regnet til erosjon, utvasking av næringsstoffer, ødelagt infrastruktur og store oversvømmelser. Sør i Malawi er 120.000 husholdninger hjemløse etter flommer i januar. Dette påvirker i sterk grad bøndenes mulighet til å dyrke mat. Gjennom Bønder støtter bønder-prosjektet lærer Utviklingsfondet bort mer bærekraftige dyrkingsmetoder for et endret klima som tar i bruk redusert jordbearbeiding, markdekking og mer klimasterke sorter.

En delegasjon på seks personer fra Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag kom denne uka hjem fra en ti dager lang tur til Malawi. Organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg er glad for det hun fikk se.

Modellbøndene lærer dyrking tilpassa klimaet i Malawi. Utvasking og erosjon er et stort problem, og det landbruket de lærer skal hindre det. Markdekking, redusert jordarbeiding, bruk av plantemateriell til å dekke jorda samt kompostering og bruk av husdyrgjødsel er viktig kunnskap som bøndene lærer. Modellbonde Paul Ngondola og sønnen hans.

- Støtten fra oss hjelper dem til et bedre liv

- Jeg opplever at pengene blir brukt etter intensjonen og at de gjør mye nytte for seg dit de kommer. Bønder støtter bønder er et samarbeid med Utviklingsfondet, og de følger opp bøndene i Malawi veldig tett og godt, sier Astrid Solberg.

- Bøndene i Malawi er stolte av det de har fått til, og støtten fra oss har virkelig hjulpet dem til å få et bedre liv, forteller hun.

Modellbøndene leder an

Etrida Luanga er modellbonde og har gjennom prosjektet "Bønder støtter bønder" fått en silo til maisen sin. Det gjør at den holder mye lengre enn før. I tillegg har hun geiter.Hovedoppgaven er å utvikle modellbønder, lead farmers. De får opplæring i form av et femdagerskurs og så drar de hjem og lager forsøksfelt. Modellbøndene lærer bort det de har lært til andre. Målet er å øke matproduksjonen. De flinkeste og største kan selge noe. Gjennomsnittsgården er på ti mål.
Norges Bondelag besøkte flere modellbønder under reisa i Malawi, og det gjorde sterkt inntrykk på de norske bøndene å møte kollegaer i det afrikanske landet.

- Bøndene er svært arbeidsomme, og dersom de hadde klart å omsette arbeidskapasiteten sin i bedre driftsformer, kunne produksjonen økt, sier Inge Martin Karlsvik, fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag.

- Ser hvor viktig samvirkene og rådgiverne er

Melkebonde Svein Skar fra Aure ble trukket ut blant de faste giverne til Malawi-prosjektet og fikk bli med på tur.

- Jeg ser hvor viktig samvirkene er for norske bønder, og hvordan malawiske bønder sliter fordi de ikke har markedsadgang. Jeg er utrolig glad for å være bonde i Norge hvor jeg kan konsentrere meg om produksjonen og ikke om å selge varene mine sjøl. Rådgiverne mine fra Tine og forsøksringene har vært viktige for utviklingen av mitt landbruk. Utviklingsfondet forsøker å bidra til noe av det samme her som vi har fått til i Norge, sier han.

Felles yrkesstolthet

Likheten mellom norsk og malawisk landbruk er ikke påfallende. Med Astrid Solberg sier likevel at hun ser noen likhetstrekk i yrkesstoltheten til norske og malawiske bønder.
-  Stoltheten over egen produksjon er den samme. Og flinke bønder gjør det bedre enn de som ikke er så flinke. De får bedre avlinger av å ta i bruk alle ressursene på gården, og får flere bein å stå på, sier Solberg.

En lokal sparekasse for sparing og smålån er kommet i stand gjennom Utviklingsfondets arbeid i Malawi.

Mange modellbønder har fått geiter gjennom Bønder støtter bønder-prosjektet, og når de har fått utvidet sin egen geiteflokk, gir de geiter videre til andre som prøver å komme i gang med egen matproduksjon.

Den norske delegasjonen fra Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag og Utviklingsfondet sammen med lokale bønder.