Den største veksten i antibiotikabruken er ventet i produksjonene av fjørfe og svin i land som Kina og India, mener OECD.

OECD forventer en kraftig økning i den globale bruken av antibiotika til matproduksjon fram mot 2030. Salget av antibiotika til husdyr er ventet å øke fra 63.000 tonn i 2010 til 105.000 tonn i 2030. Det skriver Nationen i dag. 

Økt matbehov og intensiv drift

Kina alene er forventet å øke bruken til nesten 32.000 tonn i løpet av de neste 15 årene, noe som vil tilsvare 30 prosent av verdensforbruket. Til sammenligning bruker det norske landbruket i dag i underkant av seks tonn antibiotika. Russland, Brasil, India og Kina er alle ventet å doble antibiotikabruken til husdyr.

To tredeler av økningen forklares av OECD med at behovet for matproduserende dyr vil øke som følge av befolknings- og velstandsvekst. Den siste tredelen skyldes at flere land vil legge om til mer intensive produksjonssystemer.  

Norge vil bruke enda mindre

I Norge har vi redusert bruken av antibiotika med nesten 40 prosent på 20 år. Animalia forventer at denne utviklingen vil fortsette. Fadirektør Ola Nafstad sier til Nationen at Norge har en tradisjon for å bruke lite antibiotika - en tradisjon de vil forterke og videreføre.

- Men det avhenger av at dyrehelsen forblir like minst like god som i dag, fordi god dyrehelse er grunnlaget for lavt antibiotikabruk, sier Nafstad.

Framveksten av bakterier som er resistente mot antibiotika er allerede en trussel mot folks helse flere steder i verden.

Les hele OECD-rapporten her.