Nyheter

Ønsker styrket satsing på matkvalitet

Skal vi ha et levende landbruk i fremtiden må næringen fortsette satsingen på særnorsk matkvalitet og dyrevelferd, mener Knut Arild Hareide, leder i Kristelig folkeparti. Den 26. januar er han en av hovedinnlederne på Kornkonferansen 2016.

Hør Handelskampanjens podcast-serie

Hvordan påvirker internasjonal handel egentlig deg?

Godt nyttår

- Vi skal fortsette arbeidet med å vise at landbruket og norske bønder er en viktig samfunnsaktør og verdiskaper, skriver Lars Petter Bartnes i sin hilsen til medlemmene.

Norges Bondelag vokser

Landets største fagorganisasjon for bønder og andre som støtter landbruket, er i vekst. – At vi går inn i jula med flere medlemmer enn i fjor, gjør meg glad, og sikker på at vi gjør en viktig jobb, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Ny lov vil gi svakere jordvern

Regjeringens forslag til ny plan- og bygningslov vil svekke vernet av matjord

WTO-avtale om fjerning av eksportstøtte innan 2020

WTO vart laurdag ettermiddag samde om ei avtale som inneber ei utfasing av norsk eksportstøtte innan 2020.

Å elske en bonde er å elske en gård

Det å dele livet sammen på en gård, har noen flere momenter ved seg enn et vanlig samliv. Flere forhold rundt bondefamilien ble grundig belyst på konferansen ”Å elske en bonde”.

WTO-forslag på landbruk

I dag tidleg vart det lagt fram eit forslag til WTO-avtale på landbruk. I forslaget ligg nedtrapping av eksportstøtte innan 2020. Teksten blir diskutert vidare i dag

- Lytt til hele næringa

Jon Georg Dale (FrP) ble i dag utnevnt til ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag gratulerer Dale med den viktige jobben som statsråd med ansvar norsk matproduksjon.

Alt ope når WTO startar ministermøtet

Alt låg framleis ope på bordet då den kenyanske presidenten i går opna WTOs ministermøte i Nairobi. Fjerning av eksportstøtte er ei av sakene som blir diskutert. Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag sit i den norske delegasjonen.

Svekker bondens investeringsevne

- Flere av forslagene i regjeringas foreslåtte skattereform vil svekke norske bønders investeringsevne, mener generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Lav sannsynlighet for antibiotikasresistente bakterier

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert sannsynligheten for at mennesker blir smitta av antibiotikaresistente bakterier fra norskprodusert mat.

Fransk statsminister står saman med bøndene

- Landbruket er viktig i kampen for eit betre klima. Bøndene har løysinga, seier han.

Sveitsar nytt europeisk styremedlem i WFO

Sveitsiske Fritz Glauser er vald til nytt styremedlem i World Farmers`Organisation.

Mageplask om lov om god handelsskikk

I dag debatterer Stortinget innstillingen fra næringskomiteen om budsjett 2016 for Landbruksdepartementet. Næringskomiteen gir flere skuffende avklaringer; ingen lov om god handelsskikk, og ingen spesifisering av økt dekning av produksjonstap etter MRSA-sanering.

Bondelaget krever at Stortinget tar løsdriftsansvar

Investeringstakten i nye fjøs må fordobles fram mot 2024 for å nå Stortingets mål. Den jobben klarer ikke bonden alene.

- Total skivebom fra avgiftsutvalg

- Forslaget fra grønn skattekommisjon vil bidra til mindre norsk matproduksjon og økte klimagassutslipp, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Hvordan påvirker internasjonal handel egentlig oss?

Følg Handelskampanjens advent-podcast

Hedret for nullvisjon

Ski kommune fikk jordvernpris.

Tallfeil om eksportstøtte

Eksportstøtten utgjør 25 øre per liter drikkemelk.

Regjeringspartiene fjerner 8 prosent av norsk melkeproduksjon

Regjeringspartiene og Venstre fjerner eksportstøtten for Jarlsbergosten. Dermed blir 8 prosent av norsk melkeproduksjon overflødig.

Populær Bondelags-stand på Agroteknikk

Mange brukte helga til å melde seg inn i Norges Bondelag.

Bli kjent med norske bønder

Her kan du lese om alle de 24 bøndene vi presenterte i advent.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere