Nyheter

Atypisk variant av BSE bekrefta

Det er bekrefta at ei ku i Nord-Trøndelag har den atypiske varianten av storfesjukdommen BSE. Det er ikke fare for spredning av smitte.

Nytt, grønt landbrukskvartal i Oslo

I dag er det inngått samarbeidsavtale mellom eiendomsselskapet Schweigaards gate 34 AS og Aspelin Ramm/Vedal om utviklingen av landbrukskvartalet.

- Vi støtter streiken

Norges Bondelag støtter fagbevegelsen når de i dag streiker mot endringer i arbeidsmiljøloven.

WTO-ministrar stadfesta ambisjonar i Davos

Ein arbeidsplan innan juli og avslutning av Doha-runda innan desember. Det var ambisjonane sentrale medlemmer i WTO stadfesta under det årlege økonomiske forumet i Davos.

GMO-møte med Tine Sundtoft

Ministeren lovet at en avgjørelse om forbud mot en rekke GMO-sorter vil bli tatt ganske snart.

Nytt tilbud for deg som driver med bygdeturisme

Lanserer nytt nettkurs for deg som vil ta en gjennomgang av bedriften.

Klimaendringene øker vårt ansvar for å produsere egen mat

Direktør for CICERO Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen, mener klimaendringene vil gi Norge et enda større ansvar for å produsere mat til egen befolkning.

Kontaktbesetninger kartlagt

Mattilsynet har kartlagt fire dyr som har økt risiko for BSE-smitte. Tre nye besetninger i Sør-Trøndelag og Oppland er nå berørt. Prøvesvar fra England er ikke ventet før i midten av neste uke.

Satser på Inn på tunet

Informasjonsmøter over hele landet.

Mistanke om storfesykdommen BSE

En rutinemessig prøve av ei ku i Nord-Trøndelag har gitt indikasjoner på mulig BSE (kugalskap).

Snart på vei til Malawi

I februar skal seks personer fra Bondelaget og Bygdeungdomslaget besøke Malawi og bli kjent med de prosjektene som organisasjonene støtter.

Listhaug foreslår alkoholsalg fra nisjeprodusenter

Regjeringen vil sende på høring forslag om å legge til rette for alkoholsalg direkte fra norske nisjeprodusenter.

Rørosmat vant Bygdeutviklingsprisen 2014

Rørosmat trakk det lengste strået i konkurransen om den nasjonale Bygdeutviklingsprisen til Innovasjon Norge 2014.

- Grüne Woche styrker regionsamarbeidet

Matmessen i Berlin styrker samarbeidet blant matprodusentene, sier leder Lars Petter Bartnes.

Er du i driftsfellesskap?

Husk nytt regelverk for produksjonstilskudd. Søknadsfrist 20. januar.

Har du solgt eller leid ut melkekvota di?

Har du solgt eller leid ut melkekvota di fra januar i år, må du lese dette,

Karla er den nye bondelagskokken

Karla Linhave Siverts (27) vil lære forbrukerne å bruke alle deler av dyret i matlagingen sin.

- En stor samfunnsendring som ingen vil ha

Ni av ti kommuner sier nei til regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. Det er Norges Bondelag glad for.

Kulturlandskapstilskuddet justeres ned

5 kr mindre per dekar i kulturlandskapstilskudd

Seier for bonden, tap for jordvernet

Frøyland-jordet i Time er redda av kommunal- og moderniseringsministeren.

- Hvem får regninga?

Norges Bondelag frykter konsekvensene av forslaget om søndagsåpne butikker.

- Privat eigedomsrett er heilag

Sylvi Listhaug forsvarte forslaget om å fjerne konsesjonsloven i Stortinget i dag.

Bondeframsnakk ga årsforbruk av ost

- Vi glemmer av og til de som lager maten vår, sier Silje Lundberg fra Tromsø.

Lær mer om konsesjonsloven

Ni av ti kommuner sa nei til regjeringas forslag om å fjerne konsesjonsloven. Her har vi samla informasjon om hvorfor konsesjonsloven er viktig for det norske samfunnet.

Forskriftsendringar for landbruket

Like før jul gjennomførte Landbruks- og matdepartementet ei rekkje forskriftsendringar som gjeld frå og med 1. januar.

2015 er matjordas år

2015 er FNs internasjonale år for matjord.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere