- Å fjerne konsesjonsloven uten å erstatte den med et nytt regelverk, innebærer en risiko for samfunnet som norske kommuner nå viser at de ikke ønsker å ta. Jeg er glad for den massive motstanden mot forslaget om å fjerne konsesjonsloven, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Regjeringen la i oktober fram et forslag om å avvikle konsesjonsloven og boplikten. I dag går høringsfristen ut, og så langt har 250 kommuner levert sitt høringssvar til landbruks- og matdepartementet. Ni av ti av disse kommunene vil beholde konsesjonsloven og boplikten.

Konsesjonsloven fungerer

Kommunene har ulike grunner for hvorfor de vil beholde konsesjonsloven, men alle kommunene som fortsatt vil ha loven er enige om at regelverket er den beste måten å styre arealbruken i Norge på. I høringssvarene legger svært mange av kommunene vekt på at de har et behov for å sikre at landbrukseiendommene blir brukt til matproduksjon, og konsesjonsloven er et godt virkemiddel.

Mange peker også på at de frykter at bortfall av konsesjonsloven vil bidra til at landbrukseiendommer blir gjenstand for spekulasjon og at rekrutteringa til landbruket blir vanskelig. Høringsuttalelsene har i de fleste tilfellene vært behandla politisk.

Trenger loven for å opprettholde matproduksjon

- Norske bønder og norske politikere har et felles mål om at vi skal produsere mer mat i Norge. Regjeringa mener at et godt virkemiddel for å oppnå dette er å fjerne hele lovverket som forvalter landbrukseiendom. Matprodusenter og flertallet av kommunene som forvalter loven i det daglige er enige om det motsatte: Vi trenger konsesjonsloven for å opprettholde matproduksjon på norsk matjord, sier bondelagslederen.

- Regjeringa ønsker å fjerne konsesjonsloven for å styrke den private eiendomsretten. Det er gledelig at norske kommuner og fylkeskommuner er mer opptatt av å opprettholde Norges evne til å produsere mat, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Last ned hele høringssvaret fra Norges Bondelag her.