Har du solgt eller leid ut hele melkekvota di fra 1.1.2015?

Husk at du da i denne søknadsomgangen til produksjons- og avløsertilskudd, med frist 20. januar 2015, må oppgi kuene dine som ammeku. Dette fordi produksjonstilskuddforskriften stiller krav om disponibel melkekvote på telledatoen, som er 1. januar. Solgte eller leide du ut hele kvota di, vil du ikke disponere melkekvote på telledato. Du kan derfor ikke registrere dyra som melkeku, og har følgelig ikke rett på driftstilskudd i melkeproduksjon. Derimot vil du kunne være berettiget driftstilskudd for ammeku, gitt minst 6 ammekyr.


På grunn av flytting av kvoteåret har Norges Bondelag bedt Landbruks- og matdepartementet om unntak slik at melkekuer som har produsert på kvote i 2014 skulle kunne søkes på som melkeku ved årsskiftet. Departementet har avslått vår anmodning.


Kontaktpersoner:

Mina Mjærum Johansen (mob.: 917 75 831)
Anders Huus (mob.: 95 79 91 91)