Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug under åpningen av Grüne Woche i Berlin.

Et forslag om å endre alkohollovens bestemmelser som utnytter det antatte handlingsrommet for salg av alkoholholdige varer over 4,7 volumprosent som ikke er omfattet av EØS-avtalen blir sendt på høring i løpet av våren. Det vil si  eplesider, pæresider og andre gjærede drikker basert på frukt og bær, og også øl-lignende drikker basert på andre råvarer enn malt.

- For ciderprodusentene kan dette være en mulighet til å nå bedre ut til markedet, forutsatt at dette ikke svekker dagens monopolordning. Ved å åpne for alkoholsalg kan det være lettere for nisjeprodusentene å komme inn på markedet, spesielt i reiselivssammenheng. Dersom dette blir tillatt kan for eksempel ciderprodusenter selge produktene sine direkte fra gården, noe som kan bidra til at den lokale drikken får bli en større del av opplevelsen, på lik linje med lokalmat, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.