Generalsekretær Per Skorge- Jeg er redd for at søndagsåpne butikker vil føre til økte priser, dårligere vareutvalg og økt prispress på norske matprodusenter. Dette er lite framtidsrettet politikk som verken kommer landbruket eller forbrukeren til gode, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Regjeringa la i dag fram forslag om søndagsåpne butikker, med unntak for viktige  helligdager. Regjeringspartiene mener dette vil gi mer fleksibilitet og er et gode for forbrukerne.

Forbruker eller bonde?

En rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) konkluderer med at matvareprisene vil gå noe opp når butikkene får mulighet til å holde åpent på søndager.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge frykter at det er forbrukeren og norske matprodusenter som blir sittende igjen med regninga dersom forslaget blir vedtatt. I tillegg vil det åpenbart være negativt for arbeidssituasjonen for de ansatte i varehandelen.

- Søndagsåpne butikker er ikke synonymt med økt utbytte. Erfaringer viser at en ekstra åpningsdag ikke fører til at forbrukeren kjøper mer. Derimot vil butikken få økte kostnader ved å holde åpent en ekstra dag. Og hvem tar regninga? Blir det forbrukeren eller bonden? Jeg frykter for kostnadsutviklingen denne lovendringen vil medføre, avslutter Per Skorge i Norges Bondelag.