Asgeir Slåttnes, leder i Troms Bondelag, overrekte premien til vinner Silje Lundberg.


Norges Bondelag arrangerte i forkant av jordbruksforhandlingene 2014 en konkurranse hvor en kunne framsnakke norske bønder og vinne et årsforbruk av ost.

Med teksten ”Bonden gir meg korn til brødet, melk til frokostblandinga og deilig ost til både brødskiva og middagen. Jeg elsker bonden!” ble Silje Lundberg kåret til den beste framsnakkeren. Tromsøjenta får derfor kose seg med ost for 3500 kroner i 2015.

- Vinnerteksten får fram at man gjennom hele dagen har behov for råvarer fra bonden og landbruket. Derfor er det flott at den innsatsen norske bønder legger ned for å produsere trygge norske råvarer blir framsnakket, sier leder Asgeir Slåttnes i Troms Bondelag etter å ha overrekt gavekortet til Lundberg på vegne av Bondelaget.

Lundberg forteller at hun ble både overrasket og glad da hun fikk vite at nettopp hun hadde gått av med seieren, og forteller at hun synes det er viktig at det norske landbruket opprettholdes og styrkes.

Ved å sikre miljøvennlig landbruk og hele landet, basert på norske ressurser, kan vi gjøre nettopp det. Den norske selvforsyningen må bedres og norsk matproduksjon må være basert på norske ressurser og ikke importerte råvarer. Vi glemmer av og til de som lager maten vår, jeg ville bidra til å vise den fantastiske jobben som bøndene over hele landet gjør, sier Lundberg.

Et årsforbruk med ost er 18.24 kg (2013), og ifølge SSB bruker nordmenn i gjennomsnitt 3000 kroner per år (2012).