Den 4. februar vil produksjonstilskuddene for søknadsomgangen 31/7-2014 bli betalt ut. I jordbruksoppgjøret fastsettes bevilgningene for de enkelte ordninger, mens satsene er foreløpige. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nå fastsatt endelige satser med bakgrunn i antall dyr og dekar det søkt om.

De siste årene har jordbruksarealet gått ned. Landbruksdirektoratet hadde prognosert med en arealnedgang også for søknadsomgangen 31/7-2014. Det viser seg nå at det er søkt om i overkant av 20.000 dekar større areal enn året før. Det innebærer at foreløpige satser for Areal- og kulturlandskapstilskudd gir et overforbruk på 42 mill. kroner i forhold til vedtatt bevilgning. LMD har derfor bestemt at endelig sats for kulturlandskapstilskuddet justeres ned med 5 kr/daa til 186 kr/daa. Dette innebærer at et bruk med f.eks 500 dekar får 2.500 kroner mindre i produksjonstilskudd enn man hadde forventet.

- At endelige satser avviker fra foreløpige satser er ikke et uvanelig fenomen. Ved fjorårets utbetaling var det satsene for beitetilskudd som ble justert ned, sier rådgiver i Norges Bondelag, Anders Huus.

Kontaktperson: Anders Huus