Nyheter

Bondesjefer for en dag

Torsdag hadde Bondelaget fire ungdommer som sjefer.

Budsjett-ros til KrF

Fjerner skatteforslag og gir mer til MRSA-erstatning.

Uroa over effekt av TTIP på landbruk og forbrukar

Landbruksindustrien, bøndene og forbrukarane er alle uroa over effektane av TTIP. Det kom fram under Nei til EUs konferanse om effektane av TTIP og EØS på landbruk og mat. Ein ny rapport frå AgriAnalyse stadfestar inntrykket.

Vil ha nordisk antibiotikapraksis i hele EU

Bønder i Norden ber sine ministre om å stå på for at EU forbyr forebyggende antibiotikabehandling til husdyr.

Skatteskjerping rammer unge bønder

Skatteendringene som er foreslått i statsbudsjettet svekker investeringsevne og lønnsomhet for unge bønder, fortalte Per Skorge under høring i Næringskomiteen.

Ønsker større klimafokus i statsbudsjettet

Bondelaget med klima- og rovdyrinnspill til statsbudsjettet i høring i Stortinget torsdag.

Hva vil skje med markedsordningene?

Norges Bondelag går inn for ordninger som bidrar til å sikre marked og stabile priser for bonden, i høringsuttalelse om markedsordninger.

Vil ta i bruk ny kunnskap for å få ned antall ulykker i landbruket

Ny forskning om ulykker i landbruket ble presentert i går.

Ba finanskomiteen om skattefritak

Norges Bondelag ba finanskomiteen bidra til å oppretthalde skattefritak ved sal av gardsbruk innafor familien, i dagens høyring i Stortinget.

Møter Sundtoft i ”jervens hule”

Jerv blir et viktig tema når Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag, møter klima- og miljøminister Tine Sundtoft i debatt på Lesja i Oppland torsdag. - Jervebestanden er fortsatt ute av kontroll, og det er ikke tilstrekkelig vilje til å få den ned, sier Frogner.

Kom med innspill til Bondelagets næringspolitiske program

Hvordan ønsker vi at framtidas landbruk skal være? Og hva slags politikk mener vi skal til for å nå målene? Vi vil gjerne ha innspill på hva som skal være de viktigste sakene for Norges Bondelag de neste fire åra.

Priskontroll i næringskomiteen

Næringskomiteen tar opp priskontrollen til ny behandling. – Viktig å setje stoppar for uryddig praksis, meiner Lars Petter Bartnes.

Skattemeldinga: Endring i avskrivingssatsen

Dårleg nytt for deg som har nytt fjøs.

Statsbudsjettet: Ber statsministeren stanse skattesmell

Bondelaget diskuterte statsbudsjettet i regjeringas kontaktutvalg.

Statsbudsjettet: Dette er konsekvensene av skatteendringene

Vi har regna på hvor mye to familier vil tape på overdragelse av gårdsbruket fra foreldre til barn med regjeringas foreslåtte skatteendring. Det er snakk om flere hundre tusen kroner.

Statsbudsjettet: - Skuffet over manglende MRSA-erstatning

Lars Petter Bartnes er skuffet over at regjeringen i forslag til statsbudsjett ikke foreslår økninger i dekning av produksjonstap hos bønder som blir rammet av LA-MRSA.

Statsbudsjettet:- Løftebrudd om matvaresikkerhet

Regjeringa prioriterer ikke beredskapslager for matkorn i forslaget til statsbudsjett. – Uansvarlig, mener Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: - Dramatisk skatteøkning for unge bønder

Regjeringa vil gjøre det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien. Den økte skattebelastninga vil ramme unge bønder spesielt.

Bønder på klatrekurs i Aurland

Sommarbeite på Vestlandet kan gi bøndene utfordringar ein fjellklatrar verdig. I Aurland har Bondelaget gått nye vegar og fått opplæring hjå den lokale klatreklubben.

Henter klimaråd i Sverige

Gratis klimaråd til bønder er på trappene. En delegasjon fra norsk landbruk har sett til Sverige for å lære av deres erfaringer med klimarådgivning.

- Handelsreglar må ikkje undergrave nasjonal matproduksjon

- WTO og andre handelsavtaler må ikkje undergrave kvart lands rett til å produsere mat for sitt eige folk. Det sa nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag då ho deltok i eit panel i WTOs offentlege forum

Suksess med forvaltning av kortnebbgås

Tre år etter at en internasjonal avtale om forvaltning av kortnebbgås ble godkjent, er bestandsmålet nådd.

- Stå opp for norske interesser

Det var bodskapen frå Norges Bondelag i høyringa om globaliseringsemeldinga i Stortinget i torsdag ettermiddag.

Ber Stortinget vise ambisjon på vegne av matjorda

Mens regjeringen vil fortsette som i dag, foreslår Bondelaget å redusere omdisponeringen av matjord med 75 prosent på 10 år.

Betre kornavling enn frykta

Større avlingar, men kornarealet går framleis ned, viser siste prognose for tilgang og forbruk av korn.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere