Nyheter

Spår 70 prosent mer antibiotika i verdens matproduksjon

Bruken av anitibiotika vil øke kraftig fram mot 2030, spår OECD i ny rapport. Men i Norge forventer vi å bruke enda mindre enn i dag.

Savner bredere inngang til hva som skaper god velferd

Bondelaget og andre parter i arbeidslivet møtte finansministeren om Produktivitetskommisjonen.

Ungdomspolitikere lærer om landbruk

Landbruksakademiet gir kunnskap om landbruk og matproduksjon til morgendagens politikere.

Ungdomssamarbeid på tvers av kontinenter

Bygdeungdom fra Norge møtte bygdeungdom i Malawi.

Gav innspill til klimapolitikken

Regjeringas grønne skattekommisjon bad Bondelaget om klimaråd.

Regjeringa setter inn skytset mot MRSA

- Det er viktig at landbruksministeren stiller seg i front i arbeidet med å bekjempe MRSA, sier Lars Petter Bartnes.

Bønder møtte bønder

Landbruket i Norge og Malawi har en viktig ting til felles: Stolte bønder.

Fleire besetningar kan vere smitta

Det er mistanke om LA-MRSA-smitte i tre nye svinebesetningar.

Funn av MRSA

Ei svinebesetning i Nord-Trøndelag er smitta av MRSA.

Mistanke om LA-MRSA

Det er mistanke om LA-MRSA i ei svinebesetning i Nord-Trøndelag.

Høyring om motorferdsel i utmark

Bondelaget ønskjer å leggje til rette for næringsverksemd, men vil ha restriksjonar på rekreasjonskøyring i utmarka.

Høy produktivitet i jordbruket

Ny rapport lagt fram i dag.

Bli agronom!

1. mars er søknadsfristen til videregående skole. Fristen gjelder også for mange agronomutdanninger for voksne.

Nå forhandler Norge om framtidens EU-import

Forhandlingene om framtidens handel med landbruksvarer startet i forrige uke, men det er fortsatt utsikkert hva EU vil kreve av Norge.

Uklart klimamål fra regjeringen

Stortingsmeldingen om en ny klimautslippsforpliktelse for 2030, foreslår at Norge skal inngå i EUs klimarammeverk. Hva som er målet for Norges klimapolitikk er like uklart.

Akershusbønder vil produsere mer korn

Kornavlingene går ned. Mens befolkningsveksten går opp. Det betyr stadig mindre brødproduksjon pr. innbygger i Akershus. Nå vil kornbøndene snu utviklingen. Ambisjonen er å øke kornproduksjonen med en prosent hvert eneste år i 15 år.

Vil satse mer på drenering

Til tross for store behov for drenering av jordbruksareal og at bøndene fra og med 2013 får inntil 1000 kr pr daa for å gjennomføre dreneringstiltak, så brukes ikke tilskuddspotten opp.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere