Nyheter

Trøndelags store matfest er i gang!

Oi! Trøndersk Matfestival har 10-årsjubileum i år. Og det ble feiret med 10 meter kake på torget i dag. 1 meter fra 10 bakere i Trøndelag. Og Bondelaget har dyrket gulrot...

Rovviltforvaltning og politisk ansvar

Denne sommeren har så langt vært preget av mange rovdyrangrep på sau utmarksbeite. I Oppland er det nå tidligsanking av sauen fra utmarksbeite, fordi rovviltforvaltningen ikke fungerer, og fordi rovviltstammene er helt ute av kontroll.

Vi er i gang med den grønne revolusjonen, Civita

Jordbruket er godt i gang med den grønne revolusjonen, og vi har et genuint ønske om å fortsette å redusere klimautslippene i vår sektor. For reduksjon av klimautslipp skjer gjennom hardt arbeid og bærekraftig bruk av jorda, ikke gjennom å betale avlat til staskassen, slik Civita foreslår.

Utsetter klagefrist på vedtak om rovvilterstatning

Etter oppfordring fra Norges Bondelag har Klima- og Miljødepartementet utsatt klagefristen for alle saueeierne som nylig fikk avslag på søknader om rovvilterstatning.

Bygdeungdom samlet til årsmøte

Ny medlemsrekord og gjenvalg av leder.

Krever ny gjennomgang av rovviltforliket

Stoler ikke på NINA og ber departementet hente inn landbrukskompetanse for å vurdere rovdyrkonsekvensene for norsk matproduksjon og berørte lokalsamfunn.

- Arroganse fra Miljødirektoratet!

- Jeg er forundra over arrogansen bønder blir møtt med hos Miljødirektoratet, sier Einar Frogner i Norges Bondelag, etter nok et avslag om realitetsbehandling av rovdyrerstatning.

Støtte fra Sivilombudsmannen i momssak om IPT

Sivilombudsmannen slår fast at Inn på tunet-tjenester innen barnevern og undervisning gir bonden rett til momskompensasjon.

Tang og tare på forbrettet til Dagros

Hver måned legger et fullastet skip med soyabønner fra Brasil til kai i Fredrikstad. Soya er blitt en viktig ingrediens i det norske kraftfôret. Et aktuelt spørsmål i dag er om vi kan bli mer selvforsynte.

Sammen for færre tragedier i landbruket

En samlet bransje vurderer nye veier for å bekjempe personlige tragedier og dyretragedier i landbruket.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere