Nyheter

Markerer jordas dag

Bondelaget er blant arrangørene når den internasjonale jorddagen skal markeres i Oslo 4. desember.

Gi innspill til valgnemnda allerede nå

Valgnemnda i Norges Bondelag har startet arbeidet sitt og ønsker innspill fra alle medlemmer.

Ber om klimamøte med Erna

Statsministeren mener norske kyr promper for mye. Bondelagslederen ønsker å møtes for å diskutere tiltak.

Besøk oss på Agroteknikk

Bondelaget er selvsagt på plass på den store landbruksmessa Agroteknikk på Lillestrøm i helga.

- Må forbedre dagens løsninger

Regjeringen holdt innspillsmøte til arbeidet med ny jordbruksmelding.

Statsbudsjettet: Sannsynlig med økt MRSA-erstatning

Budsjettforliket åpner for at svinebønder kan få dekket mer av produksjonstapet etter å ha blitt rammet av MRSA.

Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Det borgerlige budsjettforliket reverserer regjeringas skatteforslag som ville gjort det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien.

Takket politikerne med kake

Bondelaget tok med kake til Næringskomiteen som takk for ambisiøst mål om styrka vern av matjorda i innstillingen til ny jordvernstrategi.

Næringskomitéen styrker jordvernet

En samlet komité strammer inn omdisponeringen av matjord.

Kvotene for kumelk reduseres

Kvotene for kumelk reduseres med tre prosentpoeng i 2016

Leverte tusenvis av krav om bedre jordvern

Næringskomiteen på Stortinget fikk overlevert to opprop for sterke vern av norsk matjord.

Mat er mer enn kalorier

Mat er kultur, identitet og næring – det er Røros et godt eksempel på, sa Birte Usland på konferansen Økologi 3.0.

Kunstnarar med plog og harv

Bønder på Fosen har utvida bruksområda til jorda og maskinparken det siste året. Det har det blitt kunst av.

Store rovdyrtap tross nedgang

Gledelig nedgang i antall sau drept av rovdyr under årets beitesesong. Men tapene kan reduseres ytterligere.

Gården som ressurs

Det som er bra for det tradisjonelle landbruket, er også bra for gründerbonden, påpekte Arild Bustnes under høring av gründermeldinga i næringskomiteen.

- Vil gå utover dyrenes velferd og helse

Budskapet til stortingspolitikerne er tydelig. Obduksjonstjenesten ved Veterinærinstituttet i Tromsø må beholdes.

Ny politisk behandling av priskontrollen

Høyring i Stortinget i dag.

- De regionale styrene må bestå

Bondelaget er kritisk til regjeringas forslag om å kutte ut regionale styrer i Innovasjon Norge.

Kom med krav til ulvemeldinga

Norges Bondelag i møte med Klima- og Miljødepartementet om den kommende ulvemeldinga.

Venstre la fram budsjettforslag

Vil behalde skattefritak ved sal av gardsbruk innafor familien.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere