Leder i Grønn Skattekommisjon, Lars-Erik Borge og klimarådgiver i Norges Bondelag, Ane H. Kismul. Grønn skattekommisjon inviterte denne uka Norges Bondelag og åtte andre organisasjoner til å komme med innspill til hvordan vi kan oppnå lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og ei god økonomisk utvikling ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter.

Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjeringa i august i fjor for å vurdere økonomiske virkemidler i klimapolitikken. Klimarådgiver Ane Hansdatter Kismul representerte Norges Bondelag på gårdagens utvalgsmøte.

- Målet må være å få utslippene ned, og da må vi se på hva som gir klimakutt i hver enkelt sektor. Vi må bruke både gulrot og pisk, og andre virkemidler enn bare avgifter, sa Kismul til utvalget.

- Nullutslipp ikke mulig i jordbruket

Hun understreka overfor utvalget hvor viktig det er å kjenne til den sektoren man skal lage klimapolitikk for, og at jordbruket skiller seg ut fra andre sektorer fordi nullutslipp ikke er en mulighet.

- Så lenge man produserer mat vil det gi klimagassutslipp. Og det finnes ingen store løsninger, de mange små løsingene må gjennomføres på flere titalls tusen gårdsbruk, sa Kismul.
- Men det er mulig å dreie matproduksjonen i en mer klimavennlig retning. Bondelaget har nylig gjort en grundig vurdering av hva som vil gi klimakutt i jordbruket. Det er særlig to viktige tiltak: målrettet informasjon om hva som kan gjøres på hver enkelt gård og et økonomisk handlingsrom til å gjøre nødvendige investeringer i jord, som blant annet grøfting.

Fondsordning med skattefordel

Kismul gav også  Grønn Skattekommisjon et konkret forslag om å opprette en fondsordning med skattefordel, slik som finnes i skogfondsordningen i dag.

Tidligere denne uka ble det lagt fram en rapport om miljøvirkemidlene i jordbrukspolitikken. Der blir det slått fast at miljøutfordringene i jordbruket er sammensatte og at virkemidlene ikke fungerer isolert, men i sammenheng ved at de bygger på, utfyller og balanserer hverandre.

Norges Bondelag oppfordret utvalget til å se på den nye rapporten om miljøvirkemidler og sette seg ordenlig inn i hvilke virkemidler som finnes i landbrukssektoren allerede.

Grønn Skattekommisjon skal sluttføre arbeidet sitt innen 1. desember 2015.