Leder i Norges Bondelag, Lars Petter BartnesDet gjelder særlig for bearbeidede kjøtt- og meieriprodukter som det i dag kan være vanskelig å vite hvor kommer fra.

- Vi ønsker åpenhet og ærlighet om hvordan norsk mat produseres. Derfor er vi veldig positive til en ordning som gir forbrukerne mer informasjon om varen de kjøper. Jeg opplever at forbrukerne har blitt mer bevisste på hvor maten kommer fra, og dette er et tiltak som vil gjøre det enklere å velge norsk mat, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Stortingsflertall ønsker merking

I går vedtok et flertall på Stortinget at regjeringen må ta initiativ for at matvarer som selges i Norge skal merkes med produsent og produksjonsland. I løpet av 2016 skal det også opprettes en dagligvareportal for matvarer. Den skal inneholde sammenlignbar informasjon om næringsinnhold, ingredienser, pris, opprinnelsesland, allergener og hvor produktet kan kjøpes.

”Norske forbrukere er i økende grad opptatt av hvor maten de kjøper kommer fra, og at maten skal være trygg. Både mattrygghet og dyrevelferd er høyt oppe i forbrukernes bevissthet. Forslagsstillerne er opptatt av å sikre bedre merking av mat, noe som vil gjøre det enklere for forbrukerne å skaffe seg oversikt over innholdet og opprinnelsen av matvarene”, het det i forslaget fra Arbeiderpartiet.

I fjor stanset regjeringen arbeidet med en dagligvareportal, og Høyre og FrP stemte følgelig mot forslaget fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet, KrF, Venstre og Senterpartiet gikk sammen i næringskomiteen og sikret flertall for forslaget i Stortinget. Fra dagligvarekjedene har dette fått blandet mottakelse. Rema 1000 er positive, mens både COOP og Norgesgruppen begrunner sin skepsis i at kostnadene ved å etablere et slikt system vil være høye.

Advarer mot ensidig prisfokus

Konkurransetilsynet advarer mot å inkludere opplysninger om pris i portalen, og henviser til at det vil kunne svekke konkurransen mellom kjedene. Dette kan skje fordi det blir lettere for kjedene å koordinere vareprisene. Denne bekymringen deles av Norges Bondelag.

- Ingen er tjent med et ensidig fokus på matpriser. Derfor bør akkurat dette tas ut fra informasjonsportal for dagligvarer. Prissamarbeid gir dyrere mat til forbrukerne, og da vil det være kjedene som sitter igjen med gevinsten, ikke bonden og ikke forbrukeren. Vi er samtidig opptatt av at prisen på en matvare i større grad må gjenspeile kostnaden ved å produsere varen. Dette kan oppnås ved at forbrukerne i større grad vektlegger kvalitet framfor pris, noe en slik informasjonsportal kan bidra til, sier Lars Petter Bartnes.