Nyheter

Ny leder i Nord Norsk landbruksråd

Grete Liv Olaussen er valgt som leder i Nord-Norsk landbruksråd.

Nytt liv i gamle fjøs

Prosjektet Jordbruk og vekst i Ávjovárri inviterer til temamøter hvor de skal se på hvordan gamle fjøs kan få nytt liv.

Glad for at Tana vgs. består

Nyheten om at Finnnmark Fylkeskommune ikke legger ned landbruksskolen i Tana, blir tatt godt i mot av fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen.

Medlemsmøte for Alta Bondelag

Alta Bondelag inviterer medlemmer til et uformelt møte onsdag 27.11.13

Landbruksskolen er viktig for næringa

Det sier fylkesleder Grete Liv Olaussen i en reportasje i avisa Finnmarken.

Møte med nye Sametingsråd

Finnmark Bondelag møtte onsdag to nye Sametingsråder Silje Muotka og Thomas Åhren.

Bondelagets tillitsvalgte i nord møtes

I dag har fylkesstyrene i Finnmark, Troms og Nordland Bondelag et felles styremøte i Tromsø.

Uttalelser fra ledermøtet

Ledermøtet i Finnmark Bondelag var opptatte av mulighetene i en ny landbrukspolitikk, endringene i jordloven og vernet av skog mot nydyrking

Mulighetene i en ny landbrukspolitikk

Finnmark Bondelag har samlet våre lokale tillitsvalgte til møte denne uka. Her fikk de både faglig påfyll og politiske impulser.

Liten forståelse for våre innspill

Leder i rovviltnemnda John Karlsen møtte i går styret i Finnmark Bondelag. Fylkesleder Grete Liv Olaussen mener at det var liten forståelse å få fra Karlsen, men har likevel tro på endringer i rovviltforvaltninga.

Samler lokale tillitsvalgte

I dag og i morgen samler Finnmark Bondelag sine lokale tillitsvalgte til sitt årlige ledermøte.

Et godt politisk vedtak

Leder i Alta Bondelag Eva K. Bjørnstad er glad for at politikerne i Alta kommune gav bonden Odd Kristensen i tillatelse til å nydyrke i Transfarelvdalen.

Prisregulering er nødvendig

- Jeg er bekymret for at det blir vanskelig å ta over gård i framtida og at norsk matproduksjon går tilbake, sier nestleder i Finnmark Bondelag Vegard Hykkerud.

Rovviltnemnda svikter beitenæringa

Som en kommentar til rovviltnemndas nye forvaltningsplan har fylkesleder og rovviltkontakt i Finnmark Bondelag skrevet et leserinnlegg.

Et overraskende valg av statsråd

Vi er veldig overrasket over at Frp har fått ansvaret for landbruksdepartementet, med tanke på at Høyre har lagt ned et stort arbeid i å foreslå reformer for landbruksnæringa i valgkampen, sier leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen.

Unødvendig med nytt rovdyrområde

Rovviltnemnda vedtok i dag en ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Sauebonde og styremedlem i Finnmark Bondelag Truls Halvari er opprørt over rovviltnemndas behandling av saken.

Svært bekymret for Finnmarkslandbruket

- Hvis Solberg regjeringa får igjennom alle sine ønsker, vil jordbruket i Finnmark raskt forsvinne.

Ikke vurdert konsekvensene

Forvaltningsplanen for rovdyr i region 8 skal vedtas. Sauebonde og styremedlem i Finnmark Bondelag Truls Halvari håper at politikerne trekker forslaget om nytt rovdyrområde på sørsiden av Varanger.

Alvorlig hvis strømmen går

Bønder bør være forberedt på langvarige strømbrudd, mener fylkeslederen.

Ny kamp for Tana vgs

Finnmark Fylkeskommune skal spare 46 millioner. Et av kuttforslagene er at gårdsdrifta ved landbruksskolen i Tana settes bort.

Jordbruket i Avjovarre

I løpet av sommeren har prosjektet "Jordbruk og vekst i Avjovarre" kommet i gang. Målet med prosjektet er å skape nyetableringer og utvikling i jordbruket

Åpent møte om jordbruksavtalen

Hvis du er nysgjerrig på jordbruksavtalen og hvilke vurderinger som gjøres under jordbruksforhandlingene, bør du komme til Lakselv hotell 31 mai kl. 13:00.

Landbrukstime i Tana

Tana Bondelag var onsdag denne uka i kommunestyret for å fortelle om landbruk og forklare sammenhenger i norsk landbrukspolitikk. Kommunestyret fikk en rask innføring i hva landbruket betyr for Tana, og hvilke konsekvenser små politiske grep kan gi for et fortsatt livskraftig landbruk i kommunen.

Litt skuffet, til tross for avtale

Regjeringa gir bøndene en mulighet for inntektsvekst som er høyere enn andre grupper. – Et helt nødvendig grep, men jeg tror ikke det er nok til å sikre rekrutteringa til næringa, sier leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen.

Dialogmøte om rovdyr i Vadsø

Siste dagen i april møttes rovviltforvaltning og bønder til dialogmøte i Vadsø. Her finner du referatet fra møtet.

Tana-kokk er Bondevenn

Finnmark Bondelag har utnevnt kokken Jan Vidar Pedersen som Bondevenn.

Et utydelig tilbud

Leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen, mener at staten ikke vil klare å oppfylle egne målsetninger med å øke landets matproduksjon med sitt tilbud til jordbruksforhandlingene.

Bondevenner i Laksefjord

Laksefjord Bondelag inviterte på Bondevenntreff i Lebesby 3. mai

Sauebøndene møtte rovviltforvaltning

Det var frustrerte og oppgitte bønder som møtte SNO til dialog i Vadsø i forrige uke.

Et krav med muligheter

- Kravet fra jordbruket er ikke mer enn det må være, sier leder i Finnmark Bondelag. Jordbrukets forhandlingsutvalg overleverte i dag sitt krav til staten til jordbruksforhandlingene på tilsammen 1,97 mrd kr.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Jordbrukssjefen er en Bondevenn i Porsanger

Jordbrukssjef Ingrid Golten i Porsanger kommune er en Bondevenn.

Bondevenn i Kautokeino

Kombinertløper Håvard Klemetsen er utnevnt som Bondevenn av Kautokeino Bondelag

Overvåkning av rovdyr - åpent møte

Beitenæringa i Finnmark ønsker å sette fokus på bestandsregistreringsarbeidet og har derfor tatt initiativ til et møte for å diskutere dagens overvåkingssystem. Møtet avholdes 30. april kl. 17.00 på Rica Hotell i Vadsø.

Skuffet over Ap's lave ambisjoner

- Jeg er skuffet over at Helga Pedersen ikke har større ambisjoner på vegne av det norsk landbruket, sier Grete Liv Olaussen, leder i Finnmark Bondelag.

Vervekampanje

Verv en bonde som medlem i Finnmark Bondelag og få gavekort på 1000 kr.

Håper Sametinget kan bidra

Rovdyr er et forvaltningsområde som skaper store utfordringer i samiske beiteområder, og Finnmark Bondelag håper at Sametinget kan bidra til et en setter fokus på rovdyrforvaltning på tvers over landegrensene på Nordkalotten.

Bondevenn i Varanger

Tidligere direktør i Innovasjon Norge i Finnmark er en Bondevenn i Nordre Varanger Bondelag.

Bondevenn i Porsanger

Porsanger Bondelag har utnevnt Roald Alseth i Relacom til bondevenn.

Bondevenn kampanje i Alta

Finnmark Bondelag møtte folk på Alta Amfi onsdag formiddag.

Bondevenn Frode Wilhelmsen

Leder for Alta Amfi Frode Wilhelmsen er en av Finnmark Bondelags Bondevenner.

Fylkesmannen er en Bondevenn

Fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kjønnøy er en Bondevenn.

Bønder på Amfi i Alta

Onsdag 10.april deler bønder ut en smakebit fra norsk landbruk på Amfi storsenter i Alta.

Nye distriktsgrenser i jordbruket

En ekspertgruppe foreslår å innføre nye definisjoner av distriktsjordbruket. Finnmark Bondelag er kritiske til forslaget.

Ny lederduo i Finnmark Bondelag

På årsmøtet torsdag denne uka, fikk Finnmark Bondelag både ny leder og nestleder.

Årsmøteuttalelser

Årsmøtet i Finnmark Bondelag hadde fokus på kjøttproduksjon, stortingsvalg og rovdyr. Dette gjenspeiles også i årsmøteuttalelsene.

Sosialt fellesskap viktig

- Dyretragedier er vanskelig å forutse og forhindre, men hvis bonden har et godt sosialt nettverk rundt seg, står han sterkere. Dette tror lokallagsleder i Laksefjord Bondelag, Lise Skreddernes.

Nasjonal konferanse i Alta

I begynnelsen av april er det Inn på tunet tjenester som står i fokus i Alta. 7-9 april inviterer Norges Bondelag til en fagtur for unge bønder som vil lære mer om Inn på tunet. Og den 9-10 april inviterer Fylkesmannen til en nasjonal konferanse.

Medlemsmøte i Tana Bondelag

Lokallagene i Finnmark Bondelag er i gang med sine uttalelser til årets jordbruksforhandlinger.

Nytt program for Bygdeutvikling

Finnmark Bondelag deltok denne uka på et møte i Vadsø hos Fylkesmannens landbruksavdeling. Temaet for møtet var det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere