Fremskrittspartiet, som den nye landbruksministeren tilhører, har argumentert for store omveltninger i landbrukspolitikken. Blant annet har partiet ved flere anledninger fremmet forslag om store kutt i overføringene til næringa, reduksjoner i tollvernet og oppheving av viktige reguleringer som i dag gir grunnlaget for et landbruk over hele Norge. Olaussen frykter derfor det kan bli vanskelig å sikre jordbruket i Finnmark gode rammebetingelser de neste 4 årene.

-Utgangspunktet for et godt samarbeid er krevende, men Finnmark Bondelag vil gjøre sitt ytterste for å få på plass en god dialog også med den nye statsråden, sier Olaussen. Hun har allerede hatt et møte med leder i Finnmark Frp, Pål Mannsverk. – Avstanden mellom oss var stor, men vi ønsker begge å ha en dialog videre om landbruket, og det i seg selv er positivt.

-  Jeg erfarer nok at mange politikere i Frp har liten kunnskap om det moderne landbruket. Olaussen tror at det også gjelder den nye landbruksministeren. Hun forventer at Listhaug tar seg god tid til bli kjent med næringa, og at det ikke tas forhastede beslutninger. – Mange bønder har investert mange penger, og mye tid og krefter for å produsere mat av god kvalitet til den norske forbrukeren. Store omveltninger i landbrukspolitikken kan bli dramatisk for mange familier i Finnmark. Hvis gården må legges ned kan det verste fall bety at de må flytte fra hjemgården fordi det ikke finnes annet arbeid i bygda, mener Olaussen.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68