Da får vi besøk av nestleder og medlem av forhandlingsutvalget, Brita Skallerud. Hun kommer nordover for å informere om årets jordbruksavtale og hvilke vurderinger som ble gjort før avtalen ble inngått. Det vil også være anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer til avtalen.

Finnmark Bondelag ønsker alle interesserte velkommen.