Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter for aktiviteter, der stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse kan gi grunnlag for mange aktiviteter. Tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk kalles for Inn på tunet (IPT). Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser. Det er i dag om lag 27 gårdsbruk som leverer IPT tjenester i Finnmark.

Gjennom en tilrettelagt fagtur vil Norges Bondelag gi unge bønder fra hele landet mer kunnskap om IPT som næring. I løpet av fagturen vil deltakerene møte erfarne IPT-bønder på tre gårdsbruk, samt represententer for offentlig forvaltning og en kjøper av IPT-tjenester, fra Alta kommune. Deltakerne skal også få en orientering om hvilke muligheter som ligger i den nye godkjenningsordninga. Påmelding skjer til amund.johnsrud@bondelaget.no. Du finner mer informasjon om fagturen hos Norges Bondelag

Landskonferansen 2013 om Inn på tunet tjenester arrangeres i Alta 9-10 april. Det er Fylkesmannen i Finnmark som inviterer.

Påmelding og mer informasjon om den nasjonale konferansen finnes her

 

Kontaktperson Amund Johnsrud tlf. 97541842.