Staten la i dag fram sitt årlige tilbud til jordbruksforhandlingene. I tilbudet er det lagt opp til en økning i matproduksjonen på 0,75% fra 2013-2014, og et redusert arbeidsforbruk på 4%. – Jeg tror ikke at jordbruket klarer å øke matproduksjonen så mye ved å effektivisere. For at det skal skje må bonden investere i bygninger og mer effektive maskiner, og det er det ikke lønnsomhet til i dag, sier Olaussen. Hun savner et sterkere fokus på virkemidler til investeringer, spesielt for bygninger. Staten tilbyr bøndene en tilskuddsats på 33%  for investeringer i bygg, men det vil neppe monne mener Olaussen. – Byggekostnadene i Finnmark er over 30% høyere enn i Trøndelag, så en økning fra 30% til 33% er altfor lite, sier hun.

- Vi klarer ikke å øke matproduksjonen hvis vi ikke får flere unge hender inn i næringa, mener Olaussen. Hun er forundret over at staten ikke gjør mer for å gjøre jordbruket lekker for ungdommen. – Kostnadsnivået må ned, slik at ungdom har råd til å starte opp med gård. Finnmark Bondelag har foreslått at investeringsstøtta til unge bønder bør være på 50%. Tiltak for økt rekruttering ser forøvrig ut til å være et forsømt kapittel i statens tilbud, mener Bondelagslederen.

- Det er imidlertid positivt at Staten ikke vil endre prinsippene for distriktsvirkemidlene i jordbruksavtalen. En ekspertgruppe tok i vinter til orde for at geografiske driftsulemper ikke skulle kompenseres over jordbruksavtalen.  – For Finnmarks del kunne dette i verste fall bety en todeling av fylket når det gjelder priser og satser. Det ville vært uheldig, mener Olaussen. - men når det er sagt må jeg understreke at jeg er skuffet over at de økte kostnadene for distriktsjordbruket ikke er mer i fokus i statens tilbud. Spesielt hadde jeg en forventning til at fraktordningene skulle styrkes, sier Olaussen.

Olaussen oppsummer Statens tilbud slik: - Det er gode takter, men det er ikke nok friske midler til at vi tydelig ser den politiske viljen til å øke matproduksjonen i Norge.

Kontakt Grete Liv Olaussen for  ytterligere kommentarer, tlf. 41 64 61 68