Det blir fokus på bruken av gamle bygninger og kjøttproduksjon. Enskal se nærmere på hvordan gamle fjøs kan benyttes uten millioninvesteringer. Kåre Pedersen og Birger Theodorsen fra Nortura forteller om mulighetene for kjøttproduksjon i Finnmark. Hva skal til for å drive lønnsomt? Det praktiske i hverdagen, produksjon, økonomi og bruk av eksisterende driftsbygning. Konrad Lillerødvann forteller om veien fra melkeproduksjon til kjøttproduksjon på innkjøpt oksekalv. Et eksempel på at det går fint å produsere i en driftsbygning som fungerer bra for folk og fe, uten millioninvestering.

Hvis du har en gammel driftsbygning på gården, ta med bilder så skal vi komme med bruksforslag.

Temamøter "Nytt liv i gamle fjøs"

4/12 – Kautokeino, kommunehuset, kl. 11-15

5/12 – Karasjok, kulturhuset, kl. 11-15

6/12 – Lakselv, kommunestyresalen på rådhuset, kl. 11-15

 

For mer informasjon kontakt prosjektleder Mathea Storihle på tlf. 92020934