Det Hykkerud tenker på er landbruksministerens utspill om at prisreguleringa av landbrukseiendommer skal vekk. I områder som i Alta, kan det medføre at landbrukseiendommer som ligger nært byen fyker opp i pris. – Hvis jeg må betale først 6-7 millioner for gården og i tillegg kanskje bygge den ut for 8-10 millioner, vil jeg før jeg har kommet i gang med gårdsdrifta ha en svært høy gjeld på gården. Som ung etablerer må jeg ta en så stor økonomisk risiko at det er nærmest umenneskelig, mener Vegard Hykkerud.

- Saken blir ikke bedre når landbruksministeren har sagt at hun vil ha fokus på lavere priser til forbruker. Det betyr at prisen til meg må bli mindre og dermed går inntekta fra gården også ned. Gjelda skal jo betales tilbake og det blir derfor viktigere å produsere mer for å øke mulighet for høyere inntjening på gården, sier Hykkerud.

Hykkerud er selv i ferd med å ta over gården hjemme. Generasjonsskiftet på gården vil gå som planlagt, men Hykkerud frykter at marginene vil bli mindre dersom Frp får gjennomført alle sine planer. – For de bøndene som er i næringa i dag, vil fjerning av prisreguleringa bety at det kan bli kostbart å kjøpe arealer for evt. utvidelse. Frp og Høyre ønsker større bruk, og da kreves det mer arealer til fôrdyrking og beiting. Hvis prisreguleringa tas bort, blir også slike arealer dyrere, frykter Hykkerud.

- De endringer som landbruksministeren og Frp har tatt til orde for, passer for de som vil ut av landbruket, og ikke de som vil være i næringa, mener Hykkerud. Dette synes han er betenkelig, spesielt med tanke på at Stortinget har vedtatt å øke norsk matproduksjon i takt med landets befolkningsvekst. – Vi er avhengig av å ha jordbruk over hele landet, også i Finnmark, dersom vi skal nå dette målet.

 

Kontaktperson Vegard Hykkerud tlf. 95863566