I den forbindelse arrangeres det medlemsmøter. Først ut er Tana Bondelag som inviterer til lunsjkafe på Polmakmoen Gjestegård, den 13 februar kl. 11:00.

Alle medlemmer er velkomne!

Finnmark Bondelag oppfordrer alle medlemmer til å delta i lokallagenes arbeid mot jordbruksforhandlingene. Du finner mer om årets jordbruksforhandlinger her.

Ta kontakt med din lokallagsleder dersom du har saker eller innspill til jordbruksforhandlingene.

Alta Bondelag - Jørn Suhr tlf. 91317660
Karasjok Bondelag - Torgeir Nordsletta tlf. 92293296
Kautokeino Bondelag - Ole Klemet A. Hætta tlf 90916808
Laksefjord Bondelag - Lise Skreddernes tlf. 41278729
Nordre Varanger Bondelag - Bjørn Tore Søfting tlf. 99263422
Porsanger Bondelag - John Inge Henriksen tlf. 90150383
Tana Bondelag - Laila H. Berntsen tlf. 41459425
Veidnes Bondelag - Rakel Løkke tlf. 91143135