Nyheter

Finnmark Bondelags høringssvar til inntektsutvalgets rapport

Finnmark bondelag har sendt sitt høringsinnspill angående inntektsutvalgets rapport, til Norges Bondelag.

Voldsom prisøkning på hurtigbåter i Finnmark

Dette er oppskriften på avfolke distriktene i Finnmark, sier leder i Finnmark Bondelag, Lise Skreddernes. Landbruket er en avgjørende del av distriktspolitikken, men dessverre glemmer fylkeskommunen det.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

En liten beretning fra Gamvik på nordenden av Sørøya

Adriaan Smis og familien driver et sauebruk på Sørøya i Finnmark. Adriaan er sannsynligvis Norges Bondelags nordligste driftsmedlem. Her drives landbruk på kanten av det mulige, omtrent på 71 grader nord.

Dag 2 av årsmøtet i Norges Bondelag - Smånytt sett med Finnmarks øyne

Da er det klart for dag 2 av årets årsmøte. Og vi begynner dagen like så godt med innlegg fra Sandra Borch, Landbruks- og matminister. Med mulighet for spørsmål og kommentarer.

Små nytt fra årsmøte i Norges Bondelag - dag 1

Norges Bondelag avholder fysisk årsmøte 2022 i Lillehammer, 15. og 16. juni. Både i 2020 og 2021 ble årsmøte arrangert digitalt, men i år er utsendingene fra alle fylkeslag samlet

Representantskapet 2022 i Norges Bondelag

I dag tirsdag 14. juni var det møte i Representantskapet til Norges Bondelag. Som innstiller saker som rammebudsjett, kontingent og innkomne saker til årsmøtet. Samt en grundig gjennomgang av årets jordbruksforhandlinger.

EU vil at norske egg maksimalt kan ha 28 dagers holdbarhet

I Norge er eggene salmonellafrie og blir behandlet som kjølevare. For ikke å unødvendig øke utslippene, matsvinnet og kostnadene jobbes det nå for økt fleksibilitet i EUs lovendring.

Avtale som innfridde forventningene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023.

PRESSEMELDING

I dag har jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag levert sitt krav i årets jordbruksforhandlinger.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Representantskapsmøte i Norges Bondelag

Norges Bondelag er i gang med representantskapsmøte. På møtet stakes kursen ut for årets jordbruksforhandlinger. Fylkesleder Lise Skreddernes tok opp behovet for å bedre lønnsomheten, og Finnmarks viktige geopolitiske rolle.

Årsmøte 2022 - Finnmark Bondelag

Årsmøtet i Finnmark Bondelag ble avholdt torsdag 24. og fredag 25. mars i Kautokeino. Lise Skreddernes ble gjenvalgt som leder.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere