Vi er stolte av å representere landets største organisasjon for bønder med nesten 62.000 medlemmer. Hver dag leverer våre medlemmer råvarer til maten som spises i Norge, vi pleier landskapet og gir gode matopplevelser. Det er med bakgrunn i vår kjærlighet til norsk mat at Norges Bondelag arbeider hardt for å bedre vilkårene for landbruket, fremme felles saker og trygge bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Finnmark Bondelag jobber hver dag for sette Finnmarksbondens utfordringer på dagsorden hos politikere og i forvaltning.Vi er  er opptatt av at flere bønder er organisert, fordi flere medlemmer gir oss slagkraft og forhandlingsstyrke. Derfor setter vi i gang en vervekampanje. Kampanjen går fram til 15.09.2013.

For kampanjen gjelder forøvrig følgende:
- Alle medlemmer som verver et bruksmedlem får et gavekort på kr 1000,- i FK-butikken.
- Gavekortet på 1000 kr erstatter ordinær vervepremie fra Norges Bondelag. Vervepremie for husstandsmedlemmer og personlige medlemmer er fortsatt et gavekort på 400,- kr.
- Gavekort(ene) sendes ut til verver etter kampanjeperiodens slutt.

Husk å oppgi ditt medlemsnummer ved innmelding av nye medlemmer på nettsidene våre, evt. kontakt fylkeskontoret ved innmelding. Du finner mer om vervepremier m.v. på Bondelagets nettsider.

Kontakt fylkeskontoret ved Veronica Andersen på tlf. 99 64 64 98.

 

Du finner mer om Bondelagets medlemsfordeler her.