- Fornuften seiret, sier lokallagslederen. – Det er viktig at de bøndene som satser og som har behov for mer dyrkingsareal får det. De siste 10-15 årene har svært mange gårdsbruk blitt lagt ned, også i Alta. Dersom vi skal bevare et fortsatt aktivt landbruksmiljø i Alta kommune, må det være rom for å dyrke opp nye arealer, mener hun. Bøndene i Alta har vilje til å satse på jordbruket. - Vi er den største jordbrukskommunen i fylket, og omkring 40% av all melk som produseres i Finnmark kommer fra Alta. Det er derfor viktig at kommunen bidrar til at jordbruket fortsatt har muligheter til å utvikle seg, sier Bjørnstad.

 

Kontaktperson Eva Bjørnstad tlf 416 87 508.