Dette mener leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen. I Regjeringsplattformen mellom Høyre og Frp ønskes en rekke endringer i landbrukspolitikken. - Målet om at bondens viktigste oppgave skal bli matproduksjon høres forlokkende ut, men virkemidlene som foreslås vil svekke lønnsomheten i næringa betydelig. Det vitner om kunnskapsløshet når en vil ta bort nærmest alle reguleringer i næringa, både når det gjelder eiendom og produksjon, og tro at de frie markedskreftene vil bidra til økt lønnsomhet for bonden i Finnmark. De overføringene som Finnmarksbonden får i dag, er en kompensasjon for høye kostnader i gårdsdrifta. Kostnader som skyldes kortere somre, lange avstander og mindre konkurranse i leverandørmarkedet. Hvis en kutter overføringene, må prisen til bonden økes. En evt. økning i matproduksjon, samtidig som maten skal bli billigere og de statlige overføringene skal reduseres, er tre ønsker på en gang som om jordbruket var et hvilket som helst Kinderegg, mener Olaussen.

Regjeringsplattformen tar til orde for mer småskalamat i Arktisk landbruk. – Å tro at nisjeprodukter skal redde landbruket i Nord-Norge er illusorisk. Selvfølgelig er det bra med et mangfold av lokale matvarer til forbruker, men vi må fortsatt ha et tradisjonelt jordbruk lokalt som kan sørge for råvarer til nisjeproduktene. Erfaringa med småskalamatproduksjon i Finnmark, er at det er krevende. De fleste gårdene ligger langt fra de folkerike områdene hvor markedene er, og konkurransen med produkter ellers i landet er stor. Svært få har lyktes i Finnmark, til tross for at mange har prøvd seg i årenes løp, sier Olaussen.

- Mange av forslagene til den nye regjeringa tyder på at de ikke har tenkt igjennom konsekvensene for næringa. Å "slippe bonden fri", vil etter mitt skjønn ikke gi mer lønnsomhet. Vi vil gå mot en utvikling med et levende jordbruk kun i de områder hvor de naturgitte forutsetningene ligger til rette for det, og Finnmark er ikke en av disse.

Olaussen er glad for at H og Frp vil ta seg tid til å utrede ting før de gjennomfører planene sine. – Jeg forventer at de i denne prosessen samhandler med faglagene i jordbruket. Det vil være helt avgjørende hvis en fortsatt skal ha et landbruk over hele landet, sier Olaussen.

 

For ytterligere kommentarer kontakt Grete Liv Olaussen tlf.  41 64 61 68.