-Jeg er veldig glad for at fylkestingets politikere ønsker en videre drift av skolen. Skolen har en nøkkelrolle for rekruttering til landbruksnæringa i fylket. Den nettbaserte agronomutdanninga har vært en suksess, og viser at det er behov for grønne studietilbud. Å drive med jordbruk krever kunnskaper innenfor mange felt, og som bonde må du ha gode praktiske ferdigheter. Det er derfor viktig at utdanninga også har et praktisk undervisning, som en kan få blant annet i fjøset,  mener Olaussen.

Olaussen sier det er viktig å ikke glemme at landbruksutdanning ofte er grunnlaget for en videre karriere innenfor landbruksrelaterte yrker. – Jordbruket er en arealkrevende næring, og vi trenger folk med kompetanse i kommuner slik at kommunenes arealforvaltning sikrer matjorda. Og vi trenger folk som kan gi oss faglige råd og veiledning. I den forbindelse er det en fordel om de har kjennskap til de spesielle utfordringene som er i Finnmark.