Nyheter

Driftsgranskinger i jordbruket 2022 for Finnmark

Jordbruksinntekten målt som «vederlag til arbeid og egenkapital» for bøndene i Nord-Norge har gått opp med 41 100 kroner fra 2021 til 2022 og ligger på 446 500 kroner per årsverk. Det er en økning med 10 prosent det siste året. Jordbruksinntektene for hele landet har økt med 22 prosent fra 2021 til 2022.

God Jul!

Med ønske om ei fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen oss på fylkeskontoret. Vi holder stengt fra 20. desember til 2.januar.

Helga Pedersen til toppjobb i Bondelaget

– Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Helga Pedersen. Generalsekretær Sigrid Hjørnegård er glad Bondelaget styrker laget i nord.

Arktisk landbruksseminar 2023

Nibio arrangerte landbruksseminar i Tromsø 29 og 30 november, en av innlederne var Landbruks- og matminister Geir Pollestad, som slo fast at vi fortsatt skal ha landbruk over hele landet.

Nord-Norge trenger sterkere tollvern

Matproduksjon her i nord er ingen selvfølge. Med kort vekstsesong, og til tider svært krevende vær. Likevel har vi, og spesielt Lise som er verdens nordligste melkebonde klart å skape verdier av de ressursene vi har rundt gårdene våre.

NORGES BONDELAG søker Organisasjonssjef i Finnmark

Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 60.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 55 fordelt på våre 17 fylkeskontorer.

Bjørnens herjinger i Finnmark

Finnmark Bondelag, i samarbeid med Tana Kommune og NSG sentralt, har i dag, 3.oktober gjennomført et arbeidsmøte der det ble tatt en gjennomgang av bjørne-situasjonen.

Smånytt fra årsmøtet til Norges Bondelag

Finnmark Bondelag deltok på årsmøtet til Norges Bondelag, som ble avholdt i Lillestrøm onsdag og torsdag denne uka. Både Statsminister og Landbruksminister besøkte årsmøtet.

Glad for at det ble en avtale

I dag har Norges Bondelag og staten inngått jordbruksavtale, og ramma på avtalen ble kr. 4,147 milliarder.

Overraket og skuffa over statens tilbud

Staten overleverte i dag sitt tilbud til årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag.

Kommentar fra leder i Finnmark Bondelag til jordbrukets krav 2023

Norges Bondelag overleverte i dag kravet til årets jordbruksforhandlinger på vegne av landbruket til staten.

KRAFTIG FALL I INNTEKTENE TIL MELKEBØNDENE

Budsjettnemda for jordbruket har lagt fram sine tall for inntektsutviklinga i landbruket. De viser gjennomsnittlig betydelig lavere inntektsøkning enn forutsatt i fjorårets jordbruksoppgjør. Inntektene til melkebøndene faller kraftig i 2023.

Kortversjon - Innspill til jordbruksforhandlinger fra Finnmark Bondelag

Innspillet er skrevet på bakgrunn av innspill fra samtlige aktive lokallag i Finnmark Bondelag. Her er kortversjonen av Finnmarks Bondelags innspill til årets forhandlinger:

Må legges til rette for matproduksjon i Finnmark

På dagens representantskapsmøte fortalte Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, hvorfor man i Finnmark omtaler melkebrukene som våre hjørnesteinsbedrifter. Og viktigheten med å satse på landbruket i Finnmark.

Finnmark Bondelag avholdte årsmøte i Pasvik

For første gang avholdte Finnmark Bondelag årsmøte i Pasvik, nærmere bestemt på NIBIO Svanhovd konferanse senter. Deltakere fra samtlige lokallag deltok, sammen med leder andre inviterte.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Historisk arbeid i boks!

Torsdag 12.januar landet et felles partnerskap i Nord-Norge arbeidspakker som vil gi et positivt oppsving for landbruket i nord.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere