Nyheter

Må legges til rette for matproduksjon i Finnmark

På dagens representantskapsmøte fortalte Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, hvorfor man i Finnmark omtaler melkebrukene som våre hjørnesteinsbedrifter. Og viktigheten med å satse på landbruket i Finnmark.

Finnmark Bondelag avholdte årsmøte i Pasvik

For første gang avholdte Finnmark Bondelag årsmøte i Pasvik, nærmere bestemt på NIBIO Svanhovd konferanse senter. Deltakere fra samtlige lokallag deltok, sammen med leder andre inviterte.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Historisk arbeid i boks!

Torsdag 12.januar landet et felles partnerskap i Nord-Norge arbeidspakker som vil gi et positivt oppsving for landbruket i nord.

Våre samarbeidspartnere