Nyheter

Julehilsen fra leder

Økte kostnader reduserer lønnsomhet

NIBIO undersøkelse viser økonomisk nedgang for nord-norske bønder. Bekymret når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Bondelaget styrker dialogen med Sametinget

Innfører årlige møter.

Nyansatt på kontoret i Finnmark Bondelag

Hei, mitt navn er Klemet Erland Hætta og har i dag (1. oktober) min første arbeidsdag som seniorrådgiver for Bondelaget, avdeling Finnmark.

Kongeørna herjer i Finnmark

De siste ukene har sauebønder i Varangerfjorden opplevd store tap til kongeørn. Minimum seks besetninger i fjorden har mistet lam til kongeørn på innmarksbeiter (areal som er gjerdet inn). Flere av disse lammene er sendt inn til Statens naturoppsyn for dokumentasjon.

Finnmark Bondelag takker landbruksminister Bollestad og KRF for en god jordbruksavtale

Landbruket var spent når KRF tok steget inn i regjeringen og man fikk en flertallsregjering. Regjeringa gikk fra å være avhengig av stortingsflertallet til at man fikk full råderett. Vi er glade for at KRF krevde posten som landbruksminister og fikk den. Og dere, KRF i lag med øvrige regjeringspartnere innfridde.

Landbruket trenger et løft

Landbruket i Norge er en politisk styrt næring. Dette sikrer at bøndene i landet produserer de varer som etterspørres av forbruker på en god, trygg og bærekraftig måte.

Porsanger Bondelag er årets lokallag i Finnmark

Lokallaget kan vise til god aktivitet i året som var. De har gjennomført et omfattende kurs i dyretransport, der foredragsholder var fra Anemalia.

Resolusjon fra årsmøte i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag mener at kongeørna må tas inn i rovdyrforvaltningen, på lik linje med de andre store rovdyrene.

Ny fylkesleder i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag arrangerte sitt årsmøte i Lakselv 20-21 februar. På møtet gikk tidligere fylkesleder Grete Liv Olaussen av etter seks år som leder og Lise Skreddernes ble valgt som ny fylkesleder.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere