Dette er normalt et kurs som gis til dyrebilsjåfører, men på grunn av store avstander i nord så må også bønder som driver med kjøp av livdyr ha kurset. Dette da kjøreavstandene ofte blir lengre enn hva som er tillatt uten at man har kurset.

Lokallaget har også gjennomført gårdscafe ved flere anledninger, de har vist fram landbruket i forbindelse med sykkelrittet Arctic Race. De har deltatt på organisasjonskurs gjennomført av fylkeslaget, i tillegg til å delta på ledermøte og årsmøte. Lokallaget har levert innspill til jordbruksforhandlingen. Lokallaget har vist seg fram både i media og blant politikere i saker som angår bondestanden i Porsanger

Finnmark Bondelag ved avtrappende fylkesleder Grete Liv Olaussen benyttet anledningen til å dele ut prisen til Porsanger bondelag under årsmøtet til fylkeslaget som ble gjennomført i Lakselv. Der ble lokallagsleder Einar Andersen takket for godt utført arbeid på vegne av sitt lokallag.