Vi søker en samfunnsengasjert og positiv organisasjonssjef med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken til vårt fylkeskontor i Finnmark, Kontorplass er tilgjengelig i Alta, men andre kontorfellesskap kan vurderes. Finnmark Bondelag har ca. 400 medlemmer og 
8 lokallag.
 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

  • næringspolitisk og faglig virksomhet
  • organisasjonsarbeid og bistand til fylkes- og lokallag
  • kontakt med statlige og fylkeskommunale forvaltningsorganer
  • samarbeid med organisasjonene i landbruket
  • medie- og politikerkontakt

 

Vi søker etter en person med:

  • god kjennskap til landbruket og dets organisasjoner
  • gode samarbeidsevner og engasjement
  • relevant høyere utdannelse
  • erfaring fra utadrettet virksomhet/organisasjonsarbeid

 

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved fylkesleder Lise Kaldahl Skreddernes 41 27 87 29,

Arnstein Tveito tlf. 97 56 46 13 eller personalsjef Catharina Andersen 90 51 51 52.

 

Søknad med CV sendes innen søknadsfristen 1. november 2023 til stilling@bondelaget.no.