Status pr.3.okt.
Det er ikke oppdaget nye kadaver siste døgn.
Fellingstillatelse av bjørn i Porsanger er gjeldende til 5. oktober.

Bakgrunnen for initiativet fra Finnmark Bondelag er tilbakemeldinger fra lokallag med medlemmer med store tap til bjørn, samt at Statsforvalter i Troms og Finnmark avslår søknader om felling. Rovviltansvarlig Bjørn Tore Søfting støtter ordfører i Tana, Helga Pedersens uttalelser i media, der hun går hardt ut mot Statsforvalterens avgjørelse om avslag på søknad om fellingstillatelse i beiteprioritert område.