Den inkluderer kompensasjon for sviktende inntekt i 2023, kostnadsdekning, inntekt som andre og inntektsløft for 2024. Til sammen gir dette økte inntektsmuligheter på 111.000 kr per årsverk, der kr. 60 000 per årsverk er tetting av gapet mellom inntekten til bonden og andre grupper.

Inntektsmulighetene styrkes betydelig for melkebøndene, noe som var helt nødvendig! Melkeproduksjon er viktig for å ha et landbruk over hele landet. Avtalen har også fokus på Nord-Norsk landbruk og beredskap.

Lise Kaldahl Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag, er glad for at det ble e avtale. Og at melkeproduksjon er prioritert. 

 

 

Bondelaget gikk inn i årets jordbruksforhandlinger med en særlig prioritering av melkeprodusentene. Denne prioriteringen synes også igjen i den inngåtte jordbruksavtalen.

Avtalen løfter melkeproduksjon med økt melkepris, økning i budsjettstøtte og kostnadsreduserende tiltak. Investeringsvirkemidlene øker for omlegging fra båsfjøs, og velferdsordningene styrkes.

Her er hele avtalen:

https://www.bondelaget.no/bondelaget-mener/jordbruksoppgjoret/jordbruksoppgjoret-2023/jordbruksavtale-viktig-inntektsvekst-for-bonden