Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, har nylig fått informasjon om tilbuder som nå er overlevert fra staten til landbruket. Og har følgende kommentarer: 

"Jeg er skuffa og faktisk ganske overraska over tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger. Jeg hadde forventet et bedre tilbud fra denne regjeringa, som har store ambisjoner for norsk landbruk og sjølforsyning. Jeg er usikker på om de har forstått alvoret som jordbruket og spesielt melkeproduksjonen står oppe i." 

Norges Bondelag hadde i sitt krav tatt særlig hensyn til landbrukets utfordringer i Nord Norge, ved å prioritere ekstra tiltak for å styrke landbruket i nord. Beklageligvis følger ikke staten dette opp i sitt tilbud til landbruket. 

Melk og grovfôrbasert produksjoner er spesielt viktige for Finnmarkslandbruket, men dette tilbudet fra staten gjenspeiler ikke dette godt nok. 

Her er hele tilbudet fra staten:  Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2023