Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, har nylig fått informasjon om kravet som nå er overlevert fra landbruket til staten. Og har følgende kommentarer: 

Jeg mener at bondelagets krav til jordbruksforhandlingene er et meget godt krav, med gode prioriteringer. Melkeproduksjonen og grovfôrbaserte produksjoner er prioritert og det er helt nødvendig.

Finnmark og resten av Nord Norge styrkes betraktelig i dette kravet. Dette viser at landbruket i nord er tatt på alvor. Velferdsordninger og investeringsmidler foreslås også økt betraktelig. Nå ser vi fram til forhandlingene med stor spenning. 

Finnmark Bondelag har invitert lokallagene til informasjonsmøte om kravet som er overlevert. Informasjonsmøtet er torsdag 27. april 2023, kl. 14:00 på Teams. Medlemmer som ønsker å delta kan kontakte lokallagsleder eller organisasjonssjef for å få tilsendt møtelink. 

Her er mer informasjon om kravet: 
Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

Her er krav dokumentet: 
Jordbrukets krav 2023