Nyheter

Regjeringen vil gi full gass sammen med bøndene

AP og SP la fram Hurdal-plattformen i går. Innholdet i regjeringsplattformen danner et godt og nødvendig grunnlag for en snuoperasjon i norsk landbruk.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Troms Bondelag og Finnmark Bondelag samlet i Tromsø under årsmøte i Norges Bondelag

Fylkesledere, utsendinger og administrasjon fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på Thon hotell i Tromsø.

Regjeringa forstår ikke alvoret i norsk landbruk

Det er skuffende at Staten ikke forstår den økonomiske situasjonen i landbruket, at Staten ikke ville redusere inntektsgapet, at Staten ikke ville sørge for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Derfor bryter vi, sier Lise Kaldahl Skreddernes leder i Finnmark Bondelag.

ÅRSMØTE I FINNMARK BONDELAG

Finnmark Bondelag avholdt digitalt årsmøte via Teams på onsdag, 17. mars 2021. Årsmøtet behandlet ordinære årsmøte saker og en innkommen sak.

PRESSEMELDING

Melkebil

MEIERIENE I ALTA OG TANA BESTÅR, AVGJORDE TINE STYRET

Økologisk i arktiske strøk, går det an? NÅ: se det i opptak

Digitalt møte onsdag 2. desember 11.00 - 13.45. Hvor blant annet Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, holder foredrag om dette.

Vervekonkurranse – Finnmark Bondelag

Styret i Finnmark Bondelag har startet en medlemsvervekonkurranse som går til 28. februar 2021.

Dårlig strategi fra Stine Akselsen hos Sjømat Norge

Som bonde i fiskerikommunen Lebesby og leder i Finnmark bondelag, må jeg si at jeg ble rystet over innlegget i iFinnmark, til tidligere ordfører i Lebesby.

Møt familien på Rødberg gård i Tjeldsund

I serien der vi ønsker å vise frem verdiskapingen i landbruket, kommune for kommune, er turen nå kommet til Øystein og Vivi-Ann i Tjeldsund.

Verdiskaping på Ibestad

Einar Johan og kona Gunn Torild Dons driver et kombinasjonsbruk i Ibestad kommune. Et spesielt kombinasjonsbruk - nemlig melkeproduksjon og historisk pub!

Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb

For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva man kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Lise Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag.

Pressemelding - "Regjeringa må avvise landbrukskutt som klimaløsning"

I en felles uttalelse krever et samlet fylkesting i Troms og Finnmark at regjeringa avviser Miljødirektoratets forslag om å kutte norske klimagassutslipp ved å kutte antall husdyr i Norge. Politikerne ber regjeringa se til landbrukets egen klimaplan. – "Ei stor tillitserklæring", sier lederne i Troms og Finnmark Bondelag.

Delegater fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet til årsmøte i Norges Bondelag

Årsmøte i Norges Bondelag kjøres i år digitalt og utsendingene fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på meieriet i Alta.

Kristin Anka og Einar Rene Heim- unge midt-uke bønder fra Balsfjord

Kristin Anka og Einar Rene Heim overtok Kristin Anka sin hjemgård i januar 2017. De drifter i dag cirka 250 mål og har 18 kyr. Kristin Anka har en drøm om å starte med produksjon av grønnsaker i tillegg til melkekyr.

Line Katrin og Jørn Suhr, midtuke bønder fra Alta kommune.

Ekteparet Line Katrin og Jørn Suhr driver Storjordgården på Aronnes i Alta kommune, hvor de bor sammen sine barn, en sønn og tre døtre. De har hest og melkeproduksjon på gården som de driver i lag.

Lisa og Sten Terje Solbakken, midt-uke bønder fra Kåfjord kommune.

Lisa og Sten Terje Solbakken overtok gården i 2009, fra Lisa sin onkel Arne Pedersen. De overtok 84 melkegeiter og har i dag økt til 170 melkegeiter, samt 8 mordyr pluss kalver av rasen skotsk høylandsfe.

Johnny Hætta - midt uke bonde fra Finnmark

Kautokeino kommune har 92 landbrukseiendommer, 10 jordbruksforetak og 3 melkebruk, på et av disse driver Johnny Hætta et melkebruk.

Revidering av Avlingsskadeordning i 2021

I Finnmark og Troms har Norges Bondelag fått mange henvendelser om erstatningsordning for avlingsskade. Henvendelsene er spesielt om overvintringsskader som mange ser ut til å være rammet av.

Andreas Larsen- vår første midt-uke bonde, Harstad kommune

Foto: Andreas Larsen

Harstad kommune har 869 landbrukseiendommer og på et av disse driver Andreas Larsen et bruk med sau- og ammeku i lag med familien sin.

"Midtuke-bonden" Troms og Finnmark!

Verdiskapingsrapporten fra Nibio fra Troms og Finnmark er klar. Troms Bondelag og Finnmark Bondelag vil med bakgrunn i rapporten presentere verdien av landbruket i fylkets ulike kommuner. Ny presentasjon hver onsdag til alle kommuner med landbruk har blitt presentert. Så følg med å bli litt mer kjent med verdiskapingen og bønder i din egen kommune.

OVERVINTRINGSSKADE OG AVLINGSSVIKT

Troms og Finnmark Bondelag har fått mange henvendelser om overvintringsskader på eng. Mange plasser kom snøen før bakkefrost, snøen kom rikelig i vinter og har mange plasser ligget lenge i år. Dette kan stedvis ha ført til overvintringsskade.

Jordbruket har startet konsultasjoner med staten

Det har vært dialog med staten om muligheten for å gjennomføre forenklede forhandlinger i den uoversiktlige situasjonen vi befinner oss i denne våren.

Hvorfor Finnmarksbøndene er uenige med Kokkejævel

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Julehilsen fra leder

Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag

Økte kostnader reduserer lønnsomhet

Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag

NIBIO undersøkelse viser økonomisk nedgang for nord-norske bønder. Bekymret når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Bondelaget styrker dialogen med Sametinget

Innfører årlige møter.

Nyansatt på kontoret i Finnmark Bondelag

Hei, mitt navn er Klemet Erland Hætta og har i dag (1. oktober) min første arbeidsdag som seniorrådgiver for Bondelaget, avdeling Finnmark.

Kongeørna herjer i Finnmark

De siste ukene har sauebønder i Varangerfjorden opplevd store tap til kongeørn. Minimum seks besetninger i fjorden har mistet lam til kongeørn på innmarksbeiter (areal som er gjerdet inn). Flere av disse lammene er sendt inn til Statens naturoppsyn for dokumentasjon.

Finnmark Bondelag takker landbruksminister Bollestad og KRF for en god jordbruksavtale

Landbruket var spent når KRF tok steget inn i regjeringen og man fikk en flertallsregjering. Regjeringa gikk fra å være avhengig av stortingsflertallet til at man fikk full råderett. Vi er glade for at KRF krevde posten som landbruksminister og fikk den. Og dere, KRF i lag med øvrige regjeringspartnere innfridde.

Landbruket trenger et løft

Landbruket i Norge er en politisk styrt næring. Dette sikrer at bøndene i landet produserer de varer som etterspørres av forbruker på en god, trygg og bærekraftig måte.

Porsanger Bondelag er årets lokallag i Finnmark

Lokallaget kan vise til god aktivitet i året som var. De har gjennomført et omfattende kurs i dyretransport, der foredragsholder var fra Anemalia.

Resolusjon fra årsmøte i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag mener at kongeørna må tas inn i rovdyrforvaltningen, på lik linje med de andre store rovdyrene.

Ny fylkesleder i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag arrangerte sitt årsmøte i Lakselv 20-21 februar. På møtet gikk tidligere fylkesleder Grete Liv Olaussen av etter seks år som leder og Lise Skreddernes ble valgt som ny fylkesleder.

Grønn utdanning må styrkes i stedet for å legges ned i Finnmark

Det er mange ulike yrker som har sin tilknytning til landbruk. Riktignok er vi færre bønder i Finnmark enn vi var for ti år siden, men vi produserer fortsatt omtrent like mye melk, kjøtt og egg som da, og driver omtrent like mye av jorda som tidligere.

Uttalelse fra ledermøte i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag forventer at fylket har en veterinær dekning som sikrer at dyrene til bonden får den behandling som er nødvendig innenfor rimelig tid.

Finnmarksordførerne slutter seg til om ordføreroppropet for beitenæringene

Tidligere i høst så har 150 av landets ordførere i spesielt rovdyrutsatte fylker har sluttet seg opp om et opprop der man ber Statsministeren ta grep for å sikre at et bredt sammensatt rovdyrforlik i Stortinget følges opp. Nå følger alle 19 ordførerne i Finnmark opp med å vise sin støtte til oppropet.

Finnmark Bondelag ber elgjegerne om hjelp

Forvaltningen av bjørn i Norge er basert på at hvert enkelt individ må telles hvert eneste år. Måten den telles på er via DNA. Da gjerne via hårprøver eller møkk. Utfordringen med den norske modellen er at hvis du ikke telles så eksisterer du ikke. I alle fall ikke det året.

Fôr fra nord trengs i sør

Rundballpressing

Den varme sommeren i sør har ført til at det trengs 150 000 rundballer i Sør-Norge. I Finnmark fins dyrka mark som har vært i bruk inntil nylig og Norge trenger nå det graset som kan høstes der.

Finnmark Bondelag er fornøyd med at det er inngått jordbruksavtale

Ramma i årets avtale er historisk høy, men det måtte den også være.

Finnmark Bondelag arrangerer organisasjonskurs

10 til 12 april arrangerer Finnmark Bondelag organisasjonskurs. Vi starter opp på Tana Videregående skole, deretter drar vi til Lakselv før det avsluttes i Alta.

Alta Bondelag er årets lokallag i Finnmark

Lasse Johnsen og Grete Liv Olaussen

Under årsmøtemiddagen til Finnmark Bondelag så ble Alta Bondelag hedret som årets lokallag i fylkeslaget.

Resolusjon Årsmøte Finnmark Bondelag

Fylkesleder Grete Liv Olaussen og 1 nestleder i Norges Bondelag

Finnmark har ikke råd å miste flere bønder. Antallet i fylket er blitt så lavt at miljøene er i ferd med å smuldre opp.

Finnmark Bondelag krever at staten må ta større ansvar i jervejakta

Etter at lisensjakta er over i Finnmark så er kun 3 av kvoten på 27 jerv skutt under ordinær jakt. Tallet på skutte jerv er svært lav, og gjør at jervebestanden i fylket vil fortsette å vokse om ikke staten tar ansvar.

Forvaltning av rovdyr på manglende grunnlag

Finnmark Bondelag registrerer at Miljødirektoratet overprøver Rovviltnemnda for Troms og Finnmark i sin anbefaling om gaupejakt på to individer i Finnmark og tre individ i Troms.

Våre samarbeidspartnere