Nyheter

Bjørnens herjinger i Finnmark

Finnmark Bondelag, i samarbeid med Tana Kommune og NSG sentralt, har i dag, 3.oktober gjennomført et arbeidsmøte der det ble tatt en gjennomgang av bjørne-situasjonen.

Smånytt fra årsmøtet til Norges Bondelag

Finnmark Bondelag deltok på årsmøtet til Norges Bondelag, som ble avholdt i Lillestrøm onsdag og torsdag denne uka. Både Statsminister og Landbruksminister besøkte årsmøtet.

Glad for at det ble en avtale

I dag har Norges Bondelag og staten inngått jordbruksavtale, og ramma på avtalen ble kr. 4,147 milliarder.

Overraket og skuffa over statens tilbud

Staten overleverte i dag sitt tilbud til årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag.

Kommentar fra leder i Finnmark Bondelag til jordbrukets krav 2023

Norges Bondelag overleverte i dag kravet til årets jordbruksforhandlinger på vegne av landbruket til staten.

KRAFTIG FALL I INNTEKTENE TIL MELKEBØNDENE

Budsjettnemda for jordbruket har lagt fram sine tall for inntektsutviklinga i landbruket. De viser gjennomsnittlig betydelig lavere inntektsøkning enn forutsatt i fjorårets jordbruksoppgjør. Inntektene til melkebøndene faller kraftig i 2023.

Kortversjon - Innspill til jordbruksforhandlinger fra Finnmark Bondelag

Innspillet er skrevet på bakgrunn av innspill fra samtlige aktive lokallag i Finnmark Bondelag. Her er kortversjonen av Finnmarks Bondelags innspill til årets forhandlinger:

Må legges til rette for matproduksjon i Finnmark

På dagens representantskapsmøte fortalte Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, hvorfor man i Finnmark omtaler melkebrukene som våre hjørnesteinsbedrifter. Og viktigheten med å satse på landbruket i Finnmark.

Finnmark Bondelag avholdte årsmøte i Pasvik

For første gang avholdte Finnmark Bondelag årsmøte i Pasvik, nærmere bestemt på NIBIO Svanhovd konferanse senter. Deltakere fra samtlige lokallag deltok, sammen med leder andre inviterte.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Historisk arbeid i boks!

Torsdag 12.januar landet et felles partnerskap i Nord-Norge arbeidspakker som vil gi et positivt oppsving for landbruket i nord.

Finnmark Bondelags høringssvar til inntektsutvalgets rapport

Finnmark bondelag har sendt sitt høringsinnspill angående inntektsutvalgets rapport, til Norges Bondelag.

Voldsom prisøkning på hurtigbåter i Finnmark

Dette er oppskriften på avfolke distriktene i Finnmark, sier leder i Finnmark Bondelag, Lise Skreddernes. Landbruket er en avgjørende del av distriktspolitikken, men dessverre glemmer fylkeskommunen det.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

En liten beretning fra Gamvik på nordenden av Sørøya

Adriaan Smis og familien driver et sauebruk på Sørøya i Finnmark. Adriaan er sannsynligvis Norges Bondelags nordligste driftsmedlem. Her drives landbruk på kanten av det mulige, omtrent på 71 grader nord.

Dag 2 av årsmøtet i Norges Bondelag - Smånytt sett med Finnmarks øyne

Da er det klart for dag 2 av årets årsmøte. Og vi begynner dagen like så godt med innlegg fra Sandra Borch, Landbruks- og matminister. Med mulighet for spørsmål og kommentarer.

Små nytt fra årsmøte i Norges Bondelag - dag 1

Norges Bondelag avholder fysisk årsmøte 2022 i Lillehammer, 15. og 16. juni. Både i 2020 og 2021 ble årsmøte arrangert digitalt, men i år er utsendingene fra alle fylkeslag samlet

Representantskapet 2022 i Norges Bondelag

I dag tirsdag 14. juni var det møte i Representantskapet til Norges Bondelag. Som innstiller saker som rammebudsjett, kontingent og innkomne saker til årsmøtet. Samt en grundig gjennomgang av årets jordbruksforhandlinger.

EU vil at norske egg maksimalt kan ha 28 dagers holdbarhet

I Norge er eggene salmonellafrie og blir behandlet som kjølevare. For ikke å unødvendig øke utslippene, matsvinnet og kostnadene jobbes det nå for økt fleksibilitet i EUs lovendring.

Avtale som innfridde forventningene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023.

PRESSEMELDING

I dag har jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag levert sitt krav i årets jordbruksforhandlinger.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Representantskapsmøte i Norges Bondelag

Norges Bondelag er i gang med representantskapsmøte. På møtet stakes kursen ut for årets jordbruksforhandlinger. Fylkesleder Lise Skreddernes tok opp behovet for å bedre lønnsomheten, og Finnmarks viktige geopolitiske rolle.

Årsmøte 2022 - Finnmark Bondelag

Årsmøtet i Finnmark Bondelag ble avholdt torsdag 24. og fredag 25. mars i Kautokeino. Lise Skreddernes ble gjenvalgt som leder.

Regjeringen vil gi full gass sammen med bøndene

AP og SP la fram Hurdal-plattformen i går. Innholdet i regjeringsplattformen danner et godt og nødvendig grunnlag for en snuoperasjon i norsk landbruk.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Troms Bondelag og Finnmark Bondelag samlet i Tromsø under årsmøte i Norges Bondelag

Fylkesledere, utsendinger og administrasjon fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på Thon hotell i Tromsø.

Regjeringa forstår ikke alvoret i norsk landbruk

Det er skuffende at Staten ikke forstår den økonomiske situasjonen i landbruket, at Staten ikke ville redusere inntektsgapet, at Staten ikke ville sørge for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Derfor bryter vi, sier Lise Kaldahl Skreddernes leder i Finnmark Bondelag.

ÅRSMØTE I FINNMARK BONDELAG

Finnmark Bondelag avholdt digitalt årsmøte via Teams på onsdag, 17. mars 2021. Årsmøtet behandlet ordinære årsmøte saker og en innkommen sak.

PRESSEMELDING

MEIERIENE I ALTA OG TANA BESTÅR, AVGJORDE TINE STYRET

Økologisk i arktiske strøk, går det an? NÅ: se det i opptak

Digitalt møte onsdag 2. desember 11.00 - 13.45. Hvor blant annet Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, holder foredrag om dette.

Vervekonkurranse – Finnmark Bondelag

Styret i Finnmark Bondelag har startet en medlemsvervekonkurranse som går til 28. februar 2021.

Dårlig strategi fra Stine Akselsen hos Sjømat Norge

Som bonde i fiskerikommunen Lebesby og leder i Finnmark bondelag, må jeg si at jeg ble rystet over innlegget i iFinnmark, til tidligere ordfører i Lebesby.

Møt familien på Rødberg gård i Tjeldsund

I serien der vi ønsker å vise frem verdiskapingen i landbruket, kommune for kommune, er turen nå kommet til Øystein og Vivi-Ann i Tjeldsund.

Verdiskaping på Ibestad

Einar Johan og kona Gunn Torild Dons driver et kombinasjonsbruk i Ibestad kommune. Et spesielt kombinasjonsbruk - nemlig melkeproduksjon og historisk pub!

Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb

For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva man kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Lise Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag.

Pressemelding - "Regjeringa må avvise landbrukskutt som klimaløsning"

I en felles uttalelse krever et samlet fylkesting i Troms og Finnmark at regjeringa avviser Miljødirektoratets forslag om å kutte norske klimagassutslipp ved å kutte antall husdyr i Norge. Politikerne ber regjeringa se til landbrukets egen klimaplan. – "Ei stor tillitserklæring", sier lederne i Troms og Finnmark Bondelag.

Delegater fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet til årsmøte i Norges Bondelag

Årsmøte i Norges Bondelag kjøres i år digitalt og utsendingene fra Troms Bondelag og Finnmark Bondelag er samlet på meieriet i Alta.

Kristin Anka og Einar Rene Heim- unge midt-uke bønder fra Balsfjord

Kristin Anka og Einar Rene Heim overtok Kristin Anka sin hjemgård i januar 2017. De drifter i dag cirka 250 mål og har 18 kyr. Kristin Anka har en drøm om å starte med produksjon av grønnsaker i tillegg til melkekyr.

Line Katrin og Jørn Suhr, midtuke bønder fra Alta kommune.

Ekteparet Line Katrin og Jørn Suhr driver Storjordgården på Aronnes i Alta kommune, hvor de bor sammen sine barn, en sønn og tre døtre. De har hest og melkeproduksjon på gården som de driver i lag.

Lisa og Sten Terje Solbakken, midt-uke bønder fra Kåfjord kommune.

Lisa og Sten Terje Solbakken overtok gården i 2009, fra Lisa sin onkel Arne Pedersen. De overtok 84 melkegeiter og har i dag økt til 170 melkegeiter, samt 8 mordyr pluss kalver av rasen skotsk høylandsfe.

Johnny Hætta - midt uke bonde fra Finnmark

Kautokeino kommune har 92 landbrukseiendommer, 10 jordbruksforetak og 3 melkebruk, på et av disse driver Johnny Hætta et melkebruk.

Revidering av Avlingsskadeordning i 2021

I Finnmark og Troms har Norges Bondelag fått mange henvendelser om erstatningsordning for avlingsskade. Henvendelsene er spesielt om overvintringsskader som mange ser ut til å være rammet av.

Andreas Larsen- vår første midt-uke bonde, Harstad kommune

Harstad kommune har 869 landbrukseiendommer og på et av disse driver Andreas Larsen et bruk med sau- og ammeku i lag med familien sin.

"Midtuke-bonden" Troms og Finnmark!

Verdiskapingsrapporten fra Nibio fra Troms og Finnmark er klar. Troms Bondelag og Finnmark Bondelag vil med bakgrunn i rapporten presentere verdien av landbruket i fylkets ulike kommuner. Ny presentasjon hver onsdag til alle kommuner med landbruk har blitt presentert. Så følg med å bli litt mer kjent med verdiskapingen og bønder i din egen kommune.

OVERVINTRINGSSKADE OG AVLINGSSVIKT

Troms og Finnmark Bondelag har fått mange henvendelser om overvintringsskader på eng. Mange plasser kom snøen før bakkefrost, snøen kom rikelig i vinter og har mange plasser ligget lenge i år. Dette kan stedvis ha ført til overvintringsskade.

Jordbruket har startet konsultasjoner med staten

Det har vært dialog med staten om muligheten for å gjennomføre forenklede forhandlinger i den uoversiktlige situasjonen vi befinner oss i denne våren.

Hvorfor Finnmarksbøndene er uenige med Kokkejævel

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere