Nyheter

Grønn utdanning må styrkes i stedet for å legges ned i Finnmark

Det er mange ulike yrker som har sin tilknytning til landbruk. Riktignok er vi færre bønder i Finnmark enn vi var for ti år siden, men vi produserer fortsatt omtrent like mye melk, kjøtt og egg som da, og driver omtrent like mye av jorda som tidligere.

Uttalelse fra ledermøte i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag forventer at fylket har en veterinær dekning som sikrer at dyrene til bonden får den behandling som er nødvendig innenfor rimelig tid.

Finnmarksordførerne slutter seg til om ordføreroppropet for beitenæringene

Tidligere i høst så har 150 av landets ordførere i spesielt rovdyrutsatte fylker har sluttet seg opp om et opprop der man ber Statsministeren ta grep for å sikre at et bredt sammensatt rovdyrforlik i Stortinget følges opp. Nå følger alle 19 ordførerne i Finnmark opp med å vise sin støtte til oppropet.

Finnmark Bondelag ber elgjegerne om hjelp

Forvaltningen av bjørn i Norge er basert på at hvert enkelt individ må telles hvert eneste år. Måten den telles på er via DNA. Da gjerne via hårprøver eller møkk. Utfordringen med den norske modellen er at hvis du ikke telles så eksisterer du ikke. I alle fall ikke det året.

Fôr fra nord trengs i sør

Den varme sommeren i sør har ført til at det trengs 150 000 rundballer i Sør-Norge. I Finnmark fins dyrka mark som har vært i bruk inntil nylig og Norge trenger nå det graset som kan høstes der.

Finnmark Bondelag er fornøyd med at det er inngått jordbruksavtale

Ramma i årets avtale er historisk høy, men det måtte den også være.

Finnmark Bondelag arrangerer organisasjonskurs

10 til 12 april arrangerer Finnmark Bondelag organisasjonskurs. Vi starter opp på Tana Videregående skole, deretter drar vi til Lakselv før det avsluttes i Alta.

Alta Bondelag er årets lokallag i Finnmark

Under årsmøtemiddagen til Finnmark Bondelag så ble Alta Bondelag hedret som årets lokallag i fylkeslaget.

Resolusjon Årsmøte Finnmark Bondelag

Finnmark har ikke råd å miste flere bønder. Antallet i fylket er blitt så lavt at miljøene er i ferd med å smuldre opp.

Finnmark Bondelag krever at staten må ta større ansvar i jervejakta

Etter at lisensjakta er over i Finnmark så er kun 3 av kvoten på 27 jerv skutt under ordinær jakt. Tallet på skutte jerv er svært lav, og gjør at jervebestanden i fylket vil fortsette å vokse om ikke staten tar ansvar.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere