Lise driver gårdsbruk i Bekkarfjord i Lebesby kommune og driver med melk og storfekjøtt produksjon. Gården er verdens nordligste melkebruk.

Lise har stor erfaring fra organisasjonsarbeid. Hun var styremedlem i Finnmark Bondelag i 10 år, derav nestleder i 4 av disse årene. Har vært lokallagsleder i Laksefjord Bondelag i 2 år. Hun har vært utsending til årsmøte i Norges Bondelag i 4 år og varaordfører i Norges Bondelag i 2 år. Skreddernes sitter i dag i kontrollkomiteen til Geno der hun har vært i 5 år. I tillegg så sitter hun i eierutvalget i Tine der Lise har vært i 4 år.

Finnmark Bondelag ønsker å benytte anledningen til å takke tidligere fylkesleder i Finnmark Bondelag, Grete Liv Olaussen for innsatsen. Grete Liv har vist et enormt engasjement for Finnmark- og det Nordnorske landbruket i sine 6 år som fylkesleder og leder i Nord-Norsk landbruksråd. Vi ønsker henne lykke til på veien videre.

 

For mer informasjon

Lise Skreddernes

Fylkesleder Finnmark Bondelag

Mob 41 27 87 29

 

Terje Balandin

Organisasjonssjef Finnmark Bondelag

Mob 976 93 064