Det skaper en viss økonomisk bekymring for nord-norske bønder når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier Lise Kaldahl Skreddernes leder for Finnmark Bondelag.

Kommentaren kommer etter at Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) fremla tallene av de årlige driftsgranskingene.  110 bruk i Nord-Norge har vært med i undersøkelsen.  Gjennomsnittsbonden i Nord-Norge fikk tre prosent mindre inntekt i 2018 enn året før, målt som vederlag til alt arbeid og egenkapital per årsverk. Det er en nedgang på kr 8 400. Gjennomsnittlig inntekt var kr 315 100 per årsverk. Tilbakegangen skyldes i hovedsak økte kostnader.

Det er dessverre andre år på rad at NIBIO undersøkelsen viser en redusert lønnsomhet i landbruket i Nord-Norge. Dette er tall som viser bakgrunnen for bøndenes krav på 1,92 milliarder kroner i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger, mens tilbudet fra staten var 1 milliard kroner. Enigheten etter forhandlinger ble en avtale med ramme på 1,24 milliarder kroner. Dette er tall som sannsynligvis blir debattert i forbindelse med neste års jordbruksforhandlinger.

 

"Det skaper en viss økonomisk bekymring for nord-norske bønder når utgiftene stiger mer enn inntektene", sier Lise Kaldahl Skreddernes leder for Finnmark Bondelag.

 

Jordbruket i Finnmark har melkeproduksjon som den største driftsformen. Her økte produksjonsinntektene med kr 109 400, eller fem prosent. Produksjonskostnadene økte imidlertid mer. De fleste kostnadstypene økte, men faste kostnader økte mest, både i kroner og prosent. Jordbruksinntektene ble kr 317 700 per årsverk. Dette er en nedgang på kr 18 200. Mest sannsynlig vil ikke den kommende nedskaleringen av melkeproduksjon gjøre den økonomiske situasjonen bedre, derfor bør dette tas på alvor når neste års jordbruksforhandlingene åpner.

For bruk med sauekjøttproduksjon ble jordbruksinntektene omtrent lik det de var for to år siden, etter en kraftig reduksjon i 2017 på grunn av reduserte verdier på dyr. Jordbruksinntektene ble kr 234 000 per årsverk. Driftsformen har fra før av en generell lav lønnsomhet, derfor ønskes ikke reduksjon av lønnsomheten velkommen.

Her finnes mer utfyllende informasjon til pressemelding for Nord-Norge:  

http://nibio.no/tema/landbruksokonomi/driftsgranskingar-i-jordbruket?locationfilter=true