Økte kostnader reduserer lønnsomhet

Av Klemet Erland Hætta,
  • Tips en venn om denne siden

Pressemelding fra NIBIO om lønnsomhet for nord-norske bønder.

NIBIO undersøkelse viser økonomisk nedgang for nord-norske bønder. Bekymret når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Det skaper en viss økonomisk bekymring for nord-norske bønder når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier Lise Kaldahl Skreddernes leder for Finnmark Bondelag.

Kommentaren kommer etter at Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) fremla tallene av de årlige driftsgranskingene.  110 bruk i Nord-Norge har vært med i undersøkelsen.  Gjennomsnittsbonden i Nord-Norge fikk tre prosent mindre inntekt i 2018 enn året før, målt som vederlag til alt arbeid og egenkapital per årsverk. Det er en nedgang på kr 8 400. Gjennomsnittlig inntekt var kr 315 100 per årsverk. Tilbakegangen skyldes i hovedsak økte kostnader.

Det er dessverre andre år på rad at NIBIO undersøkelsen viser en redusert lønnsomhet i landbruket i Nord-Norge. Dette er tall som viser bakgrunnen for bøndenes krav på 1,92 milliarder kroner i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger, mens tilbudet fra staten var 1 milliard kroner. Enigheten etter forhandlinger ble en avtale med ramme på 1,24 milliarder kroner. Dette er tall som sannsynligvis blir debattert i forbindelse med neste års jordbruksforhandlinger.

 

"Det skaper en viss økonomisk bekymring for nord-norske bønder når utgiftene stiger mer enn inntektene", sier Lise Kaldahl Skreddernes leder for Finnmark Bondelag.

 

Jordbruket i Finnmark har melkeproduksjon som den største driftsformen. Her økte produksjonsinntektene med kr 109 400, eller fem prosent. Produksjonskostnadene økte imidlertid mer. De fleste kostnadstypene økte, men faste kostnader økte mest, både i kroner og prosent. Jordbruksinntektene ble kr 317 700 per årsverk. Dette er en nedgang på kr 18 200. Mest sannsynlig vil ikke den kommende nedskaleringen av melkeproduksjon gjøre den økonomiske situasjonen bedre, derfor bør dette tas på alvor når neste års jordbruksforhandlingene åpner.

For bruk med sauekjøttproduksjon ble jordbruksinntektene omtrent lik det de var for to år siden, etter en kraftig reduksjon i 2017 på grunn av reduserte verdier på dyr. Jordbruksinntektene ble kr 234 000 per årsverk. Driftsformen har fra før av en generell lav lønnsomhet, derfor ønskes ikke reduksjon av lønnsomheten velkommen.

Her finnes mer utfyllende informasjon til pressemelding for Nord-Norge:  

http://nibio.no/tema/landbruksokonomi/driftsgranskingar-i-jordbruket?locationfilter=true

Kongeørna herjer i Finnmark

De siste ukene har sauebønder i Varangerfjorden opplevd store tap til kongeørn. Minimum seks besetninger i fjorden har mistet lam til kongeørn på innmarksbeiter (areal som er gjerdet inn). Flere av disse lammene er sendt inn til Statens naturoppsyn for dokumentasjon.

Landbruket trenger et løft

Landbruket i Norge er en politisk styrt næring. Dette sikrer at bøndene i landet produserer de varer som etterspørres av forbruker på en god, trygg og bærekraftig måte.

Ny fylkesleder i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag arrangerte sitt årsmøte i Lakselv 20-21 februar. På møtet gikk tidligere fylkesleder Grete Liv Olaussen av etter seks år som leder og Lise Skreddernes ble valgt som ny fylkesleder.

Finnmarksordførerne slutter seg til om ordføreroppropet for beitenæringene

Tidligere i høst så har 150 av landets ordførere i spesielt rovdyrutsatte fylker har sluttet seg opp om et opprop der man ber Statsministeren ta grep for å sikre at et bredt sammensatt rovdyrforlik i Stortinget følges opp. Nå følger alle 19 ordførerne i Finnmark opp med å vise sin støtte til oppropet.

Våre samarbeidspartnere