Vi fikk et jordbruksoppgjør som tar høyde for å redusere inntektsforskjellen mellom landbruket og andre grupper, og dette gjøres i kroner og ikke prosent. Vi fikk et jordbruksoppgjør som spesielt ivaretar distriktene. Vi fikk også et jordbruksoppgjør som ved å heve jordbruksfradraget sikrer en god inntektsutvikling for de minste brukene. Og vi fikk et jordbruksoppgjør som ivaretar kanaliseringspolitikken. Det vil si at på flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag så skal det dyrkes korn, mens man i distriktene skal dyrke gress og drive med husdyr.

Takk for et godt jordbruksoppgjør

Vennlig hilsen Finnmark Bondelag