Julehilsen fra leder

Publisert 23.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

Kjære alle i Finnmark Bondelag

Jeg er i ferd med å avslutte mitt første år som leder i Finnmark Bondelag og har mye å takke dere for.

Godt samarbeid, nyttige innspill, masse uvurderlig hjelp, kloke råd og mange bidrag til godt humør og arbeidslyst.

Det er tid til å takke av for et spennende landbruks år! Som vanlig et år med både store og småe utfordringer, et år med både opp- og nedturer, med alt i alt et spennende år.

WTO avtalen kan i dagliglivet virke fjernt for oss her nordpå, men i år har vi opplevd at selv om det kan virke fjernt er det likevel så nært.  WTO avtalen berører i høyeste grad landbruksnæringen, men nå kom den nærmere enn tidligere. WTO-avtalen fra Nairobi 2015 sier at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Dette rammer Jarlsbergosteksporten og medfører en reduksjon på 100 mill. liter melk, tilsvarende 7 % av kumelkeproduksjonen i Norge.

Lokallagene kan vise til god aktivitet i året som var. I den sammenheng vil jeg trekke frem Porsanger Bondelag som ble årets lokallag i Finnmark 2019. De har blant annet gjennomført kurs i dyretransport, hatt gårdscafe ved flere anledninger, vist fram landbruket i forbindelse med sykkelrittet Arctic Race. Deltatt på organisasjonskurs, ledermøte og årsmøte. Lokallaget har levert innspill til jordbruksforhandlingen. Lokallaget har vist seg fram både i media og blant politikere i saker som angår bondestanden i Porsanger.

Som en del av regionreformen der Troms og Finnmark fylkeskommunene slås sammen 1. januar 2020. Skal Bondelagene i de 2 fylkene gjøre det samme, hvis da ikke Stortingsvalget i 2021 gjør noe med det. Begge Bondelagene har nemlig sagt at man avventer med sammenslåingen til etter valget i 2021. Valget vil dermed avgjøre fremtiden til Finnmark Bondelag. Men Norges Bondelag sentralt har påbegynt sammenslåingen, over hodet på oss, da man administrativt har lagt Finnmark Bondelag under organisasjonssjefen i Troms Bondelag. Vår nyansatt, Klemet Erland Hætta, i Finnmanrk Bondelag med kontorplass i Alta, har dermed org. sjef i Troms som sin nærmeste leder. Det er verdt å merke seg at denne organisasjonsendringen skjedde sentralt, uten at Finnmark Bondelag og/eller Troms Bondelag fikk sagt sitt.

Finnmarksbonden er opptatt av klima. Det er et godt klimatiltak å produsere kortreist mat. Maten må produseres, foredles og selges i størst mulig grad lokalt. Vi bønder skal fortsette å legge vår ære i å produsere mat på best mulig måte, slik at vi gjør oss fortjent til høy tillit fra forbrukerne.

Nå nærmer jula seg, med tid til å være med familien, og å finne roen i fjøset. Lad batteriene fram mot en ny spennende landbrukspolitisk periode på nyåret, med muligheter for ei god utvikling av norsk landbruk.

En riktig god jul og et godt nytt år til alle bondelagsmedlemmer!

 

Hilsen

Lise Kaldahl Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag

Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag

Økte kostnader reduserer lønnsomhet

NIBIO undersøkelse viser økonomisk nedgang for nord-norske bønder. Bekymret når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Kongeørna herjer i Finnmark

De siste ukene har sauebønder i Varangerfjorden opplevd store tap til kongeørn. Minimum seks besetninger i fjorden har mistet lam til kongeørn på innmarksbeiter (areal som er gjerdet inn). Flere av disse lammene er sendt inn til Statens naturoppsyn for dokumentasjon.

Landbruket trenger et løft

Landbruket i Norge er en politisk styrt næring. Dette sikrer at bøndene i landet produserer de varer som etterspørres av forbruker på en god, trygg og bærekraftig måte.

Ny fylkesleder i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag arrangerte sitt årsmøte i Lakselv 20-21 februar. På møtet gikk tidligere fylkesleder Grete Liv Olaussen av etter seks år som leder og Lise Skreddernes ble valgt som ny fylkesleder.

Finnmarksordførerne slutter seg til om ordføreroppropet for beitenæringene

Tidligere i høst så har 150 av landets ordførere i spesielt rovdyrutsatte fylker har sluttet seg opp om et opprop der man ber Statsministeren ta grep for å sikre at et bredt sammensatt rovdyrforlik i Stortinget følges opp. Nå følger alle 19 ordførerne i Finnmark opp med å vise sin støtte til oppropet.

Våre samarbeidspartnere