Kjære alle i Finnmark Bondelag

Jeg er i ferd med å avslutte mitt første år som leder i Finnmark Bondelag og har mye å takke dere for.

Godt samarbeid, nyttige innspill, masse uvurderlig hjelp, kloke råd og mange bidrag til godt humør og arbeidslyst.

Det er tid til å takke av for et spennende landbruks år! Som vanlig et år med både store og småe utfordringer, et år med både opp- og nedturer, med alt i alt et spennende år.

WTO avtalen kan i dagliglivet virke fjernt for oss her nordpå, men i år har vi opplevd at selv om det kan virke fjernt er det likevel så nært.  WTO avtalen berører i høyeste grad landbruksnæringen, men nå kom den nærmere enn tidligere. WTO-avtalen fra Nairobi 2015 sier at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Dette rammer Jarlsbergosteksporten og medfører en reduksjon på 100 mill. liter melk, tilsvarende 7 % av kumelkeproduksjonen i Norge.

Lokallagene kan vise til god aktivitet i året som var. I den sammenheng vil jeg trekke frem Porsanger Bondelag som ble årets lokallag i Finnmark 2019. De har blant annet gjennomført kurs i dyretransport, hatt gårdscafe ved flere anledninger, vist fram landbruket i forbindelse med sykkelrittet Arctic Race. Deltatt på organisasjonskurs, ledermøte og årsmøte. Lokallaget har levert innspill til jordbruksforhandlingen. Lokallaget har vist seg fram både i media og blant politikere i saker som angår bondestanden i Porsanger.

Som en del av regionreformen der Troms og Finnmark fylkeskommunene slås sammen 1. januar 2020. Skal Bondelagene i de 2 fylkene gjøre det samme, hvis da ikke Stortingsvalget i 2021 gjør noe med det. Begge Bondelagene har nemlig sagt at man avventer med sammenslåingen til etter valget i 2021. Valget vil dermed avgjøre fremtiden til Finnmark Bondelag. Men Norges Bondelag sentralt har påbegynt sammenslåingen, over hodet på oss, da man administrativt har lagt Finnmark Bondelag under organisasjonssjefen i Troms Bondelag. Vår nyansatt, Klemet Erland Hætta, i Finnmanrk Bondelag med kontorplass i Alta, har dermed org. sjef i Troms som sin nærmeste leder. Det er verdt å merke seg at denne organisasjonsendringen skjedde sentralt, uten at Finnmark Bondelag og/eller Troms Bondelag fikk sagt sitt.

Finnmarksbonden er opptatt av klima. Det er et godt klimatiltak å produsere kortreist mat. Maten må produseres, foredles og selges i størst mulig grad lokalt. Vi bønder skal fortsette å legge vår ære i å produsere mat på best mulig måte, slik at vi gjør oss fortjent til høy tillit fra forbrukerne.

Nå nærmer jula seg, med tid til å være med familien, og å finne roen i fjøset. Lad batteriene fram mot en ny spennende landbrukspolitisk periode på nyåret, med muligheter for ei god utvikling av norsk landbruk.

En riktig god jul og et godt nytt år til alle bondelagsmedlemmer!

 

Hilsen

Lise Kaldahl Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag