Nyansatt på kontoret i Finnmark Bondelag

Av Klemet Erland Hætta,
  • Tips en venn om denne siden

Klemet Erland Hætta

Hei, mitt navn er Klemet Erland Hætta og har i dag (1. oktober) min første arbeidsdag som seniorrådgiver for Bondelaget, avdeling Finnmark.

Hvem er jeg?

Jo, Jeg er 46 år gammel, født og oppvokst på et melkebruk i Máze, Kautokeino kommune. Under oppveksten ble jeg naturlig nok involvert i mye av det som skjedde på gården. Det å hjelpe til med fjøsstellet, pleie jordene eller annet arbeid på gården har jeg vokst opp med. Og fikk etter hvert lov til å være avløser på gården, slik at min mor og far kunne unne seg litt fri fra gårdsdriften. Jeg bør nå i ettertid være evig takknemlig for at mine foreldre lot meg jobbe på gården, for det har gitt meg så mye kunnskap og verdier om landbruk.

Etter grunnskolen har jeg vært innom videregående skole, militæret, Høgskole, arbeidslivet og sist men ikke minst politikken. Offentlig- styring og økonomi, sammen med ledelse og prosjektledelse er det jeg innehar av formell utdannelse. 

Jeg har «Litt» erfaring innen politikken og vært folkevalgt på Finnmark fylkesting i 4 år, Sametinget i 8 år og Kautokeino kommune 20 år. Hvor jeg var i perioden i 2003-2015 var ordfører i Norges største kommune. Mitt politiske engasjement har lært meg hvordan det politiske livet fungerer, både på lokalt-, regionalt- og nasjonalt nivå. Og har gitt meg et innblikk i hvordan man bør arbeide for å oppnå de politiske målene man har, denne erfaringen håper jeg skal komme Bondelaget til nytte.

Som ordfører fikk vi i samarbeid etablert et treårig prosjekt «Jordbruk og vekst i Ávjovárri», som hadde stor aktivitet for bøndene i Karasjok, Kautokeino og Porsanger. Med en målsetting om å styrke landbruket, hadde prosjektet fokus på utvikling av gårdsbruk og rekruttering til landbruket. Prosjektet ble etter hvert avløst av prosjektet SápmiAgri, med to nye kommuner med, Nessseby og Tana.

Jeg bor nå igjen på min hjembygd, Máze, sammen med min samboer og våre 3 barn. Vil fra nå av dagpendle nordover fra Máze til arbeidsplassen, kontra det jeg har gjort fram til i dag. Rent geografisk ligger hjemplassen min idyllisk til på Finnmarksvidda i en frodig elvedal, midt i mellom Alta og Kautokeino.

Dere finner meg til daglig på Bondelagets kontor, lokalisert på meieribygningen i Alta. Så stikk gjerne innom Meieriveien 1, for å prat og kanskje et glass melk.

Lea maid vejolaš váldet muinna oktavuođa sámegilli jus dan háliidat, sihke njálmmálaččat ja čálalaččat.  (Oversatt fra samisk: Er også mulighet å ta kontakt med meg på samisk, både muntlig og skriftlig).

På fritiden er jeg så ofte som mulig ute i naturen og sanker av naturens overflod, av både fisk, vilt og bær. Men mang en gang er det selve turen som er balsam for sjelen. Jeg har vært aktiv innen fotball, ski og sykkel, men fortiden har vår eldste sønn overtatt det sportslige i familien. Hvor han som en utøver av «Team Norway Junior» kjører Snowcross, med snøscooter. Så jeg jeg har med andre ord byttet ut blå swix med eksoslukt, på godt og vondt. Men litt trening på ski og sykkel rekker jeg i ny og ned.

Håper at vi alle i lag får et godt samarbeid for de verdiene Norges Bondelag står for, jeg gleder meg til å treffe dere og jobbe i lag med dere alle sammen!

  

Vennlig hilsen

Klemet Erland Hætta

Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag

Økte kostnader reduserer lønnsomhet

NIBIO undersøkelse viser økonomisk nedgang for nord-norske bønder. Bekymret når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Kongeørna herjer i Finnmark

De siste ukene har sauebønder i Varangerfjorden opplevd store tap til kongeørn. Minimum seks besetninger i fjorden har mistet lam til kongeørn på innmarksbeiter (areal som er gjerdet inn). Flere av disse lammene er sendt inn til Statens naturoppsyn for dokumentasjon.

Landbruket trenger et løft

Landbruket i Norge er en politisk styrt næring. Dette sikrer at bøndene i landet produserer de varer som etterspørres av forbruker på en god, trygg og bærekraftig måte.

Ny fylkesleder i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag arrangerte sitt årsmøte i Lakselv 20-21 februar. På møtet gikk tidligere fylkesleder Grete Liv Olaussen av etter seks år som leder og Lise Skreddernes ble valgt som ny fylkesleder.

Finnmarksordførerne slutter seg til om ordføreroppropet for beitenæringene

Tidligere i høst så har 150 av landets ordførere i spesielt rovdyrutsatte fylker har sluttet seg opp om et opprop der man ber Statsministeren ta grep for å sikre at et bredt sammensatt rovdyrforlik i Stortinget følges opp. Nå følger alle 19 ordførerne i Finnmark opp med å vise sin støtte til oppropet.

Våre samarbeidspartnere