Avtalen gir bøndene mulighet til en gjennomsnittlig økt inntektsvekst på 31000 kr/ årsverk. Fylkesleder Grete Liv Olaussen

– Det var ikke så mye som vi krevde, men jeg tror vi har gått opp en ny sti for jordbruket.  Regjeringen ser ut til å ha forstått sammenhengen mellom en bedre lønnsomhet på gården og økt matproduksjon, og det er viktig for de kommende jordbruksforhandlinger, sier Olaussen.

I avtalen har Norges Bondelag blant annet fått gjennomslag for økte priser. Prisøkningene tilsvarer litt i overkant av 100 kroner per nordmann i året. – Det var imidlertid skuffende at Regjeringa var tilbakeholdne med budsjettmidler. Å utjevne forskjellene mellom store og mindre bruk, og ulemper knyttet til geografi og klima vil bli vanskelig gjennom årets avtale, mener Olaussen.

– Jeg er også veldig skuffet over at Regjeringa ikke vil bidra med midler til investeringsstøtte i jordbruket. Det er avgjørende for at vi skal sikre rekrutteringa til næringa. En økning av tilskuddene på 3% monner ikke, når kostnadene ved å bygge fjøs i Finnmark er omkring 30% høyere  sammenlignet med Trøndelag, sier Olaussen.

Norges Bondelag har fått gjennomslag blant annet når det gjelder storfe, gjennom både innføring av et kvalitetstilskudd og styrking av beitetilskudd. Videre økes melkeprisen med 23 øre og distriktstilskuddet for melk økes med 2 øre. For sau økes husdyr- og beitetilskudd.  

Fylkeslederen noterte seg at statsråden under LMDs pressekonferanse sa årets avtale var den første i en opptrappingsplan. – Jeg håper at dette ikke bare er valgflesk, for jordbruket trenger sårt flere gode avtaler hvis vi skal ha matproduksjon i Finnmark i framtida. Avtalen er bedre enn på mange år, men dessverre gir den ikke det løftet for distriktsjordbruket som landbruks- og matmeldinga fra i fjor, la opp til, mener Olaussen.

 

Kontakt Grete Liv Olaussen for  ytterligere kommentarer, tlf. 41 64 61 68