Hvert år opplever landbruket dyretragedier. Ofte er det personlige problemer hos bonden som ligger bak. - Psykiske helseproblemer kan hvem som helst oppleve i livet, vi har nærmest ingen garanti for unngå det. Men når det skjer tror jeg det er viktig at bonden har et sosialt nettverk rundt seg, sier Lise Skreddernes. Hun fortsetter: - Det er etter hvert blitt langt mellom gårdene i Finnmark, og bonden er ofte den eneste som er daglig i fjøset. Vanskjøtsel av dyr kan derfor være vanskelig å oppdage tidsnok. I tilegg er vi som  folk flest kanskje ikke like flink til å besøke hverandre som vi var tidligere. Hun tror at det faglige og sosiale fellesskapet mellom bøndene er viktig om en skal ha noen mulighet til å fange opp når dyretragedier er i emning.

- Når slike ting oppstår er det bare trist, sier Lise Skreddernes. – Som bonde er jeg svært opptatt av at mine dyr skal ha det godt i fjøset, og dyrevelferd er viktig i det daglige arbeidet, sier hun. Lise Skreddernes er nyvalgt leder i Laksefjord Bondelag. Lokallaget har gode tradisjoner for å samle bøndene til møter hvor det sosiale står i fokus.  Bøndene i området møtes jevnt og tar seg tid til en kaffekopp selv om de har det travelt, som for eksempel om sommeren når alt jordarbeid og slåttonn skal tas unna.
– Som bonde og menneske er det godt å få seg et pusterom, selv om arbeidsoppgavene står i kø. Når vi treffes jevnlig tror jeg det er lettere å oppdage hvis en av mine kollegaer melder seg ut av fellesskapet eller endrer seg på noe vis, sier Skreddernes.

Bekkarfjord og Lebesby er bygdene hvor landbruket overlever nesten mot alle odds. Arealene som egner seg til dyrking er små, og mulighetene for å vokse er begrenset. – Det er godt å være bonde her, og mye av grunnen til det er at vi har et sosialt fellesskap, sier Skreddernes.

 

Kontaktperson Lise Skreddernes tlf. 41 27 87 29.