Alseth hedres for sin serviceinstilling og for å ta sikkerheten i landbruket på alvor.  Han prioriterer jobben med å reise rundt for å gjennomføre kontroll og vedlikehold på brannvarslingsanlegg på gårdsbrukene i fylket.

Kontaktperson John Inge Henriksen tlf. 90150383