Fra 2005 til 2011 har selvforsyninga av norske matvarer sunket fra 52% til 47 %. Til ABC-nyheter sier Helga Pedersen at Aps mål for selvforsyning er å være på samme nivå som i i 2011. - Jeg hadde forventet at Arbeiderpartiet hadde større ambisjoner om både å øke matproduksjonen i Norge, og selvforsyningsgraden på den maten vi kan produsere innenlands, sier Olaussen.
- Arbeiderpartiet sier at de vil ha levedyktig landbruk over hele landet, men det er lønnsomheten på det enkelte bruk som er avgjørende for om bonden fortsetter eller legger ned drifta, sier Olaussen.

- Jeg støtter Ap i at den rødgrønne regjeringa har gjort mye for å bedre lønnsomheta i norsk matproduksjon, men kostnadsveksten har vært stor i samme periode. Derfor har ikke lønnsomheten på gården blitt som forventet, og bøndene opplever ikke at de tjener bedre, mener Olaussen. Hun er fortvilet over at Helga Pedersen og Arbeiderpartiet ikke ser ut til å forstå at bonden må ha mer igjen på kontoen, etter at regningene er betalt. - Et landbruk i hele landet, betyr at vi trenger bønder i alle fylker og at gården kan gi rimelig inntekt uten at den være stor, mener Olaussen. - Arbeiderpartiet er nøkkelen et godt jordbruksoppgjør og en videre positiv inntektsutvikling for bonden. Jeg har derfor store forventninger til at de graver dypere i pengesekken i år, sier Olaussen.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen 41646168.