I den nye risiko- og sårbarhetsanalysen 2014-2017 slås det fast at i Finnmark er det meget stor sannsynlighet for en langvarig svikt i kraftforsyningen i hele eller deler av fylket.  Risikoen for dette er større i Finnmark enn i andre deler av landet. En langvarig svikt i kraftforsyningen vil være alvorlig på et gårdsbruk og vil gå utover liv og helse for folk og fe.  Ekstremværet Dagmar som herjet julen 2011 avdekket stor mangel på nødstrømaggregater.

- Bønder bør stille seg spørsmålet om de er godt nok forberedt hvis strømmen blir borte over flere dager, sier Grete Liv Olaussen. - I dagens moderne landbruk, og spesielt i melkeproduksjonen, er en nærmest avhengig av elektrisk strøm. Både melking og fôring vil bli nesten umulig å få gjort hvis strømmen blir borte.

- Været skal bli villere som følge av klima endringene. Og strømnettet i Finnmark er sårbart. Et langvarig strømbrudd kan derfor bli virkelighet,  sier Olaussen.  Hun oppfordrer alle bønder til å tenke gjennom sin beredskap og strømforsyning, og evt. få tilfredsstillende løsninger på plass.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen, tlf. 41 64 61 68